Announcements & Documents

Temel elektronik Lab. Deney Föyü-6
Experiment Sheet
3/14/2024

Merhaba,

30 Mayıs tarihinde temel lab. 6. deney başlayacaktır. Cihazlarla ilgili eksiklerinizi mutlaka tamamlayınız. Ayrıca MOSFEET, FET ile ilgili konu eksikliklerinizi mutlaka tamamlayınız.

Temel Elektronik Lab. Deney8 Föyü.p....pdf Creative Commons License

Digital Elektronik Deney Föyü-7
Experiment Sheet
3/14/2024

Lab. föyüne bakarak geliniz.

DijitalElektronikLabDeney7.docx Creative Commons License

Thesis Documents

Memristör Devrelerinin Pasif ve Aktif Filtre Devreleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi