Education Information

Education Information

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yönetim ve Organizasyon , Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Bursa Uludağ University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Dönüştürücü Ve İşlemci Liderlik Tarzının Fırsatçı ve Araştırmacı Yenilikçilik Davranışı Ve Örgütsel Performansa Etkisi

  Sakarya University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon

 • 2006 Postgraduate

  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Yönetim ve Örgütsel sorunlar

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü / Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English