Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Sıçanlarda oluşturulan depresyon modelinde ve tedavisinde elektro-kimyasal indüksiyonla farklı beyin bölgelerinde oluşturulan glutamat düzey değişiminin hastalık parametrelerine etkileri

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2016 Postgraduate

  SEFTRİAKSONUN EKSİTATÖR AMİNOASİT TAŞIYICI 1 (EAAT1), EAAT2, EAAT3 BLOKERLERİYLE BİRLİKTE KULLANIMININ SIÇAN GLİOBLASTOMA MULTİFORME HÜCRE HATTI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Farmakoloji (Tıp)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English