Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Characterization of bovine and human group B streptococci isolated in Turkey

JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.55, no.5, pp.517-521, 2006 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Pyothorax associated with a Mycoplasma sp and Arcanobacterium pyogenes in a kitten

AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL, vol.80, no.6, pp.344-345, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Detection of Brucella antibodies in sheep sera using dot-immunobinding assay and Rose Bengal plate agglutination test

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.21, no.4, pp.341-344, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Purification and partial chracterization of a cohaemolysin (CAMP-factor)produced by Streptococus canis

FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY, vol.64, pp.97-102, 1990 (Journal Indexed in SCI)

BINDING-ACTIVITY OF STREPTOCOCCUS-CANIS FOR ALBUMIN AND OTHER PLASMA-PROTEINS

JOURNAL OF GENERAL MICROBIOLOGY, vol.134, pp.2317-2323, 1988 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Streptococcal group B type antigen X in group L streptococci

JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, vol.25, no.9, pp.1803-1804, 1987 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci

Van Veterinary Journal, vol.21, no.2, pp.117-122, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Biotyping Nontypeable Group B Streptococci

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.21, no.2, pp.121-127, 2010 (National Refreed University Journal)

Bitlis Mezbahasında kesilen keçilerde pnömoni olguları üzerinde patolojik ve bakteriyolojik incelemeler

Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.13-20, 2001 (National Refreed University Journal)

Van yöresinde yavru atan koyunlarda bakteriyolojik ve serolojik incelemeler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi *, vol.11, no.2, pp.19-22, 2000 (National Refreed University Journal)

İneklerde subklinik mastitis olgularından izole edilen Streptokokların serogruplandırılması ve çeşitli biyokimyasal özellikleri üzerine araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.21-27, 1998 (National Refreed University Journal)

Van ve yöresindeki ineklerde subklinik mastitisin etiyolojisi üzerine bir çalışma

Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.1-4, 1998 (National Refreed University Journal)

Immunoblotting analysis of Immunoglobulin G antibody response against cytosoluble antigens of B. melitensis Rev 1 in naturally infected sheep

Yüzüncü Yıl Üniveristesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.12-16, 1996 (National Refreed University Journal)

Van ve Yöresinde Yavru atan koyunlarda Brusellozis üzerine etiyolojik ve serolojik İncelemeler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, vol.2, pp.13-15, 1995 (National Refreed University Journal)

Van ve yöresinde yavru atan ve mezbahada kesilen koyunların serumlarında Salmonella abortus ovis antikorlarının aranması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, vol.1, pp.54-57, 1995 (National Refreed University Journal)

Koyunlarda Endometritis üzerine araştırmalar

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.85-88, 1995 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Presence and Prevalence of Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains in Urine and Stool Samples

The 26th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Skopje, Macedonia, 3 - 05 October 2018, vol.26, no.18, pp.93

Penisilin Dirençli Sığır ve İnsan Orijinli Streptococcus agalactiae Suşlarında Minimal İnhibitör Konsantrasyonlarının İncelenmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016, pp.231-232 Creative Commons License

Boer-Kıl keçisi melezi bir keçide Corynebacterium pseudotuberculosis'in neden olduğu lenfadenitis olgusu

XII. VETERİNER HEKİMLERİ MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (ULUSLARASI AKTILIMLI), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016, pp.103-104

Distribution of antibiotic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitis

13th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 25 - 27 September 2015, pp.414

Keçi Sütlerinden Mantar Etkenlerinin İzolasyonu

XI. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Samsun, Turkey, 21 - 25 May 2015, pp.276-277 Creative Commons License

Detection of Neuraminidase Activities in Bovine and Human Group B Streptococci

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.288

Distribution of antibiotic and antiseptic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitis

1st International Conference on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.94

Distribution of antibiotic resistance genes in isolated staphylococci from bovine mastitis

13th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium Agriculture, Cluj-Napoca, Romania, 25 - 27 September 2014, pp.414 Creative Commons License

Sığır mastitislerinden izole edilen stafilokoklarda antiseptik direnç genlerinin dağılımı

XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 21 - 24 September 2014, pp.220-221 Sustainable Development

Sığır ve insan orijinli Grup B Streptokokların bazı antimikrobiyel maddelere in vitro duyarlılıklarının araştırılması

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012, pp.90-91

Sığır ve insanlardan izole edilen Grup B Streptokoklarda neuraminidaz aktivitesinin araştırılması

X. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Aydın, Turkey, 24 - 27 September 2012, pp.88-89

Biotyping of nontypeable Group B Streptococci

IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010, pp.162-163 Creative Commons License

Sığır ve insanlardan izole edilen Grup B Streptokokların virulens faktörlerinin araştırılması

IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 5 - 07 October 2010, pp.164-165

Prevalence and characteristics of campylobacter species ısolated from gallbladder of slaughtered sheep in Van, (Eastern) Turkey

VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2006, pp.150-151 Creative Commons License

Van ve yöresindeki ineklerde subklinik mastitisin etiyolojisi üzerine bir çalışma

IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2000, pp.166-167

Sığır kan serumu ve sütlerinde Brucella antikorlarının Dot-Immunobinding Assay ve diğer serolojik testlerle karşılaştırmalı tespiti

III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bursa, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.13-14