Scientific Activities

Jury Memberships

  • April 2017 Doctorate

    Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

    Tez Savunma Jürisi

  • September 2016 Doctoral Examination

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

    Doktora Yeterlilik Sınavı