Education Information

Doctorate, Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı, Turkey 2012 - 2018
Postgraduate, Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey 2009 - 2012
Undergraduate, Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey 2005 - 2009

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İÇ KONTROL SİSTEMİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA, Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı, 2018
Postgraduate, İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Nevsehir Haci Bektas Veli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Accounting, Accounting and Control

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri, 2019 - Continues
Lecturer, Van Yüzüncü Yil University, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri, 2012 - 2019

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Van Yüzüncü Yil University, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri, 2021 - Continues

Courses

KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ, Associate Degree, 2016 - 2017
BANKA VE SİGORTA HUKUKU, Associate Degree, 2016 - 2017
OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Associate Degree, 2016 - 2017
TEMEL HUKUK, Associate Degree, 2016 - 2017
ÖZEL İLGİ TURİZMİ, Associate Degree, 2016 - 2017
ŞİRKETLER MUHASEBESİ, Associate Degree, 2016 - 2017
İŞLETME YÖNETİMİ, Associate Degree, 2016 - 2017

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Activities in Scientific Journals

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, Publication Committee Member, 2020 - Continues
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, Committee Member, 2020 - Continues

Scientific Refereeing

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Other Indexed Journal, June 2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Other Indexed Journal, December 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Other Indexed Journal, November 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Other Indexed Journal, October 2019
Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), Other Indexed Journal, January 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Other Indexed Journal, December 2018
Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), Other Indexed Journal, December 2018

Tasks In Event Organizations

Kara M., 4. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi , Scientific Congress, Ankara, Turkey, Haziran 2020
Kara M., 4. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi , Scientific Congress, Malatya, Turkey, Mart 2020
Kara M., 3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Uygulamalı Bilimler) , Scientific Congress, Mardin, Turkey, Ocak 2020
Kara M., 3. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi(Sosyal ve Beşeri Bilimler), Scientific Congress, Mardin, Turkey, Ocak 2020
Kara M., 5 Ocak Adana Kongresi Sosyal Bilimler Kongresi , Scientific Congress, Adana, Turkey, Ocak 2020
Kara M., 5 Ocak Kongresi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Scientific Congress, Adana, Turkey, Ocak 2020
Kara M., 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi , Scientific Congress, Van, Turkey, Aralık 2019
Kara M., ASYA ULUSLARARASI MODERN BİLİMLER KONGRESİ, Scientific Congress, Ta'if, Saudi Arabia, Nisan 2019

Edit Congress and Symposium Activities

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Attendee, Van, Turkey, 2019
International Asian Congress on Contemporary Sciences (Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi), Attendee, Ta'if, Saudi Arabia, 2019
Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Attendee, Nevşehir, Turkey, 2019
II. International Scientific and Vocational Studies Congress Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Attendee, Nevşehir, Turkey, 2018