Eğitim Bilgileri

Doktora, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı, Türkiye 2012 - 2018
Yüksek Lisans, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye 2009 - 2012
Lisans, İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 2005 - 2009

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İÇ KONTROL SİSTEMİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı, 2018
Yüksek Lisans, İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, 2012

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Muhasebe, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

Dr.Öğr.Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri, 2019 - Devam Ediyor
Öğretim Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri, 2012 - 2019

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri, 2021 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ, Ön Lisans, 2016 - 2017
BANKA VE SİGORTA HUKUKU, Ön Lisans, 2016 - 2017
OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Ön Lisans, 2016 - 2017
TEMEL HUKUK, Ön Lisans, 2016 - 2017
ÖZEL İLGİ TURİZMİ, Ön Lisans, 2016 - 2017
ŞİRKETLER MUHASEBESİ, Ön Lisans, 2016 - 2017
İŞLETME YÖNETİMİ, Ön Lisans, 2016 - 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, Editörler Kurulu Üyesi, 2020 - Devam Ediyor
Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2020 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2019
Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2019
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2018
Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2018

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kara M., 4. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ankara, Türkiye, Haziran 2020
Kara M., 4. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Malatya, Türkiye, Mart 2020
Kara M., 3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Uygulamalı Bilimler) , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Mardin, Türkiye, Ocak 2020
Kara M., 3. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi(Sosyal ve Beşeri Bilimler), Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Mardin, Türkiye, Ocak 2020
Kara M., 5 Ocak Adana Kongresi Sosyal Bilimler Kongresi , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Adana, Türkiye, Ocak 2020
Kara M., 5 Ocak Kongresi Uygulamalı Bilimler Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Adana, Türkiye, Ocak 2020
Kara M., 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi , Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Aralık 2019
Kara M., ASYA ULUSLARARASI MODERN BİLİMLER KONGRESİ, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Ta'if, Suudi Arabistan, Nisan 2019

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Katılımcı, Van, Türkiye, 2019
International Asian Congress on Contemporary Sciences (Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi), Katılımcı, Ta'if, Suudi Arabistan, 2019
Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019), Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2019
II. International Scientific and Vocational Studies Congress Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018), Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2018