Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Muhasebe Ve Finansman Bilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Inonu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İLE İÇ KONTROL SİSTEMİ UYGULAMALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİR ARAŞTIRMA

  Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English