Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇAGIN SORUNLARI BAGLAMINDA BATI VE ISLAM EGITIMANLAYISININ KARSILASTIRILMASI

ŞARKİYAT İLMİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.11, ss.1-12, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam'a Göre Çocuğun Eğitilecek Yönleri

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.809-818, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Din Eğitim Kurumu Olan Mescidin İslam'ın İlk Dönemlerindeki Fonksiyonları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.191-205, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MOLLA HALİL ES-Sİ‘İRDÎ’NİN İLMÎ FAALİYETLERİ

Turkish Studies Dergisi, cilt.13, ss.91-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yaş Gruplarında Dua ve Din Eğitimi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, ss.455-480, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eyyûbîler Dönemi Dımaşk Medreseleri

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.113-147, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aşiret ve Dini Kimlik

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.77-92, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AHMED-i HANÎ’NiN İLMİ KİŞİLĞİ

TİDSAD (Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), ss.222-229, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selahaddin-i EyyûbÎ'nin İlim Sevgisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.0-992, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EYYUBİ DÖNEMİ MISIR MEDRESELERİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.145-176, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNSANIN HUZURUNU SAĞLAMADA DİNİ BİLİNÇLENDİRMENİN ÖNEMİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1367-1373, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ İLE DİN EĞİTİMİNİN BİREYİN SOSYOLOJİK SORUNLARINA YAKLAŞIMI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1815-1822, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ERKEN DÖNEM İSLAMÎ EĞİTİM

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.289-299, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSLAM’A DAVETTE DİNİ İLETİŞİM

INTERNATIONAL PARIS CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES - III, Paris, Fransa, 15 - 17 Kasım 2019, ss.116-128

ÖNE ÇIKAN MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI VE BAŞARILARI

3. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Bilim ve Kültür Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat SEZGİN), Ağrı, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, ss.649-666

İslam Bilim İlişkisi

III: Uluslararası İslam ve Yorum Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2019, cilt.III, ss.151-162

Batı Bilim Geleneğinin Oluşumunda İslam Biliminin Etkisi

Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Sempozyumu, Van, Türkiye, 7 - 09 Mart 2019, ss.237-253

Ahmed-i Hânî’nin Eğitim Faaliyetleri

2. Uluslararası Ahmed-i Hanî Sempozyumu, Ağrı, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, ss.769-780

MEDRESELERDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

II.INTERNATIONAL SOCIAL SCEIENCES AND HUMANITIES BERLİN CONFERANCE, Berlin, Almanya, 17 - 20 Mayıs 2018, cilt.1, ss.19

Kotalili Molla Abdullah'ın İlmi Kişiliği

TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA MUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Muş, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.156

AHMED-I HANÎ’NİN TASAVVUFİ EĞİTİM ANLAYIŞI

I.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.2, ss.163-168

Niyazî-i Mısrî’nin İlmi Kişiliği

Uluslararası Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir İnsanları Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, cilt.1, ss.557-569

Batı Kültürünün İslam Kültürüne Etkisi

Second Mediterranean İnternational Social Seciencs Cogress, Ohrid, Makedonya, 10 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.407-416

İslam'ın Irkçılık Karşısındaki Tutumu ve Kardeşlik Eğitimi

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.1, ss.159-167

Hacı Bayramı Veli'nin Tasavvufi Eğitim Anlayışı

II. Uluslararası Hacı Bayramı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2017, cilt.1, ss.81-92

ÖZEL EĞİTİMDE DİN EĞİTİMCİSİ YETİŞTİRME

I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2016, cilt.1, ss.641-655 Creative Commons License

Selahadini Eyyubi'nin İlmi Toplantıları

Uluslararası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, cilt.1, ss.543-556

Lisanı kal ve Lisanı Hal ile Hacı Bayramı Veli'nin Toplum Terbiyesi

Uluslararası Hacı Bayramı Veli Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Mayıs 2016, cilt.2, ss.277-291 Creative Commons License

Religious Counseling And Guadance In social Environment

Şubat 2016 Barselona Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Barselona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016, ss.284-294 Creative Commons License

SOCIAL COUNSELING AND GUIDANCE IN RELIGIOUS ENVIRONMENT

Has Successfully Partıcıpated ın Internatıonal Humanıtes And Socıal Scıences Conference, Whıch Was Held In Barcelona Between February 4-7, 2016, Barcelona, İspanya, 4 - 07 Şubat 2016, cilt.1, ss.21-22 Creative Commons License

Şark Medreselerinde Ezber ve Tekrar Metodu

Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler, Bingöl, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2012, cilt.2, no.97, ss.409-424 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

ÜLKEMIZIN BIR GERÇEGI OLAN MEDRESELERIN YERINE GETIRDIGIFONKSIYONLAR VE YASADIĞI SORUNLAR

Türkiye Egitim Vizyonu Üzerine Degerlendirmeler, Tarhan F., Editör, Pegem Akademı, Ankara, ss.217-226, 2019

el-Ecvibetu'l-Mankule li'l-Esileti'l-Makule

Seeyda Yayınları, Diyarbakır, 2018

EDUCATION AND TRAINING METHODS IN MADRASAHS

Applied Social Science Research, Leyla Aydemir, Editör, Kovac, Hamburg, ss.51-60, 2018

İSLAM MEDENİYETİNDE BİR ÜNİVERSİTE TEŞEKKÜLÜ OLARAK NİZAMİYE MEDRESELERİ

Dünyada ve Türkiye de Üniversite, Prof. Dr. Necmettin Tozlu Prof. Dr. Vefa Taşdelen Doç. Dr. Mehmet Önal, Editör, Bayburt Üniversitesi, Ankara, ss.47-81, 2016 Creative Commons License