Biyografi

30.09.1983 Tarihinde Van’ın Muradiye ilçesi Akbulak Köyü’nde doğdu. İlk öğrenimini doğduğu köyde

tamamladı. Aynı zamanda burada medrese eğitimini de aldı. Ortaokul ve lise eğitimini Van Merkez İmam-Hatip Lisesi'de tamamladı. Lisans eğitimini 2001 yılında kazandığı YYü İlahiyat Fakültesinden 2005 yılında mezun olarak tamamladı. 2002-2013 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Van İl Müftülüğüne bağlı çeşitli yerlerde İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım görevlerinde bulundu. Bu süre zarfında DİB tarafından açılan başta Tashih-i Huruf olmak üzere çeşitli kurslara katıldı. 2013 yılında ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi olarak VYYÜ İlahiyat Fakültesinde göreve başladı ve hala aynı birimde görevine devam etmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde tamamladı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Ögrenim Bilgisi


Doktora
2014 - 2020
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans
2009 - 2014
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yyü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili Ve Belağatı, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü
Arapça, C1 İleri

Yaptığı Tezler

Doktora, Subhî Fahmâvî'nin Romanlarında Üslûp, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2020
Yüksek Lisans, ÖĞRENCİLERİN ARAPÇA ÖĞRENMEDE YAPTIKLARI KULLANIM HATALARI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstirüsü, Temel İslam Bilimleri / Arap Dili Ve Belağatı, 2014

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi Dr.
2013 - Devam Ediyor
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Düzce M., Yılmaz N., Parin S., Hemşinli H., Kaplan Y., Turgut R., Akaslan M. E. , Ece M. N. , Dede M., İnan A., et al., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Birlikte Yaşama Kültürü ve Din sempozyumu, 2019 - 2020
 2. Çınar M. Ş. , Dede M., Timurtaş A., Kaya E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Batman ve Çevresinde Konuşulan Arapça Lehçesi ve Temel Özellikleri, 2018 - 2018

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Subhî Fahmâvî'nin Romanlarında Mitolojik ve Tarihi Şahsiyetler
  Dede M.
  Tasavvur Tekirdağ İlahiyat Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1211-1236, 2021 (Hakemli Dergi)
 2. Çağdaş Ürdün Roman Yazarı Subhî Fahmâvî'nin Eserlerinde Bir Anlatım Aracı Olarak İktibas Sanatı
  Dede M.
  İSlami Araştırmalar Dergisi, cilt.32, sa.3, ss.600-614, 2021 (Hakemli Dergi)
 3. Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları
  Dede M.
  Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.635-651, 2020 (Hakemli Dergi)
 4. Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Dil ve Üslûp
  Dede M., Çıkar M. Ş.
  Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sa.10, ss.105-127, 2020 (Hakemli Dergi)
 5. Arapça Öğreniminde Yapılan Kullanım Hataları
  Dede M., Çıkar M. Ş.
  YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.32, ss.192-235, 2016 (Hakemli Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Babanzâde Ahmed Naim'in Arap Şairlerinden Tercümeleri: Kays-i Âmirî Örneği
  Dede M.
  Güncel Hadis Meseleleri ve Babanzâde Ahmed Naim Uluslararası Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2021
 2. خصائص الشخصية اليهودية وإسهامها في السرد من خلال رواية "صديقتي اليهودية" لصبحي فحماي
  Dede M.
  تمثيلات الشخصية اليهودية في رواية العربية المعاصرة: ٢٠٠٠ ـ٢٠٢٠ أنموذج, Amman, Ürdün, 3 - 05 Haziran 2021
 3. Çağdaş Ürdün Romanında Türkiye İmajı ve Türkçe: Subhî Fahmâvî Örneği
  Dede M.
  II. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 26 Kasım 2020, sa.75, ss.165-171
 4. İlahiyat Öğrencilerinin Arapça Öğreniminde Karşılaştıkları Zorluklar, Yaptıkları Dilsel Hataların Nedenleri ve Çözüm Yolları
  Dede M.
  Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Van, Türkiye, 19 - 21 Mart 2019, sa.36306, ss.224-230
 5. Subhi Fehmâvî'nin "Sadikati'l Yahudiyye" Adlı Romanında Eleştiri Üslûbu
  Dede M.
  İslâm Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Muş, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.319-327
 6. İki Dilli Manzum Sözlükler Arasında Bir Mükayese Lugat-ı Ferişteoğlu-Nûbihar Örneği -
  Dede M.
  2. ULUSLARARASI AHMED-İ HÂNÎ SEMPOZYUMU (İslam Düşüncesinde İslam), Ağrı, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, sa.22, ss.61-71
 7. Modern Arap Romanında Latin Edebiyatı Etkisi: Subhi Fehmavi Örneği
  Çıkar M. Ş. , Dede M.
  Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, İtalya, 27 - 30 Haziran 2018, cilt.1, sa.1, ss.294-295
 8. Leksikografi ve Ahmed-i Hânî'nin Bu Alana Katkısı
  Dede M.
  I.Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Hakkari, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, sa.10, ss.503-510

Diğer Yayınlar

 1. Sibeveyhi'nin “el-Kitab” Adlı Eseri Işığında Arap Gramer İlminin Doğuşu
  Dede M.
  Diğer, ss.117-128, 2017

Akademik İdari Deneyim

2021 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Tercüme Teknikleri, Yüksek Lisans, 2022 - 2023

Bilimsel Hakemlikler

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2021
Balıkesir İlahiyat Dergisi, Diğer Dergiler, Aralık 2020
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diğer Dergiler, Aralık 2020
Kadim Hikmet Dergisi, Diğer Dergiler, Aralık 2020

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Dede M., Öksüz A. H. , BİLHİKEM 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Nisan 2021
Dede M., Acar M., Öksüz A. H. , Kağanarslan Y., Birlikte Yaşama Kültürü ve Din Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Ekim 2019
Dede M., İnan A., Milli Mücadelenin 100. Yılı Anısına Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Nisan 2019
Dede M., Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Mart 2019
Dede M., Acar M., Öksüz A. H. , XXII. Kelam Anabilim Dalları koordinasyon Toplantısı ve Uluslararası Din Karşıtı Çağdaş Akımlar ve Deizm Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Mayıs 2017
Dede M., III. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu "Barış ve Dostluk Elçisi Olarak MMEVLANA", Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Urmia, İran, Ekim 2014

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

İslam Düşüncesinde Eleştiri Kültürü ve Tahammül Ahlakı, Katılımcı, Muş, Türkiye, 2019
Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, Katılımcı, Van, Türkiye, 2019
II. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu, Katılımcı, Ağrı, Türkiye, 2018
I. Zap Havzası Uleması Sempozyumu, Katılımcı, Hakkari, Türkiye, 2018

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Dilbilim

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Dib