Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The effect of 12-week service training on self-confidence in racket sport

African Educational Research Journal, vol.8, no.2, pp.410-416, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Türdeki Ortaögretim Kurumlarında Okuyan Ögrencilerin Beden Egitimi Ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Incelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.27-39, 2020 (National Refreed University Journal)

Assessing University Students’ Physical Activity Levels in Terms of Different Variables

International Journal of Progressive Education, vol.15, no.2, pp.1-8, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HEALTHY LIFE-STYLE BEHAVIOURS AND EFFECTING FACTORS OF FINAL YEAR STUDENTS ATTENDING TO TWO DIFFERENT MEDICINE FACULTIES

International Journal of Health Services Research and Policy, vol.4, no.1, pp.11-21, 2019 (Other Refereed National Journals)

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.3, pp.1-8, 2017 (National Refreed University Journal)

THE COMPARISON OF SOME MOTORIC AND TECHNIC CHARACTERISTICS BETWEEN 12 DEV ADAM AND TOFAS BASKETBALL SCHOOLS (VAN SAMPLE)

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.3, no.11, pp.262-271, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Different Environment Temperatures on Some Motor Characteristics and Muscle Strength

International Journal of Environmental and Science Education, vol.11, no.10, pp.3985-3993, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

1.Süphan Dağı Tırmanışı Dünyada Van

Van Valiliği Kültür ve Sanat Dergisi, no.7, pp.15-18, 1999 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Ankara Üniversitesinde Öğrenim Gören Lisanslı Sporcuların Beslenme Alışkanlıkları

A.Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı, vol.38, pp.393-410, 1988 (National Refreed University Journal)

Lisanslı Spor Yapan Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Bilgi Düzeyleri

A.Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı, vol.38, pp.411-427, 1987 (National Refreed University Journal)

Ankara Üniversitesinde Öğrenim Gören Erkek Sporcuların Beslenme Durumları

A:Ü Ziraat Fakültesi Yıllığı, vol.38, pp.377-391, 1987 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYEERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ULUSLARASI HERKES İÇİNSPOR WEELLNES KONGRESİ, Antalya, Turkey, 08 May 2018, vol.1, no.1, pp.330

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksek Aktivite Seviyelerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.330

Van İlinde Tercih Edilen Dağ Turizmi Bölgelerinin Ayrıntılı Olarak Rotalandırılması

İnternational West Asia Congress Of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017 Sustainable Development

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Rekreasyon Etkinliklerin İncelenmesi

Uluslar Arası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, vol.1, pp.249-250

VAN İLİNDE TERCİH EDİLEN DAĞ TURİZMİ BÖLGELERİNİN AYRINTILI OLARAK ROTALANDIRILMASI

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.168 Sustainable Development

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.249-250

The Effect of Different Ambient Temperatures on Motoric Features

13Tth INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.554

Halk oyunlarında Görsel İşitsel Materyal Kullanılarak yapılan öğretimin başarı düzeyine etkısı

6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Burdur, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.377-389

The Effects of 8 Weeks Step-Aerobic Study on Some Physiological Parameters among 15-18 Aged Female Students in Girls Dormitory

87th Annual Meeting of the German Physiological Society, Cologne, Germany, 2 - 08 December 2008, pp.776

Sırt Çantasıyla Yürümede Etkili Faktörler ve Enerji Harcamasının Belirlenmesi

Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Kongresi, Kayseri, Turkey, 5 - 07 November 1992, pp.58-71

Yüksek İrtifanın Sportif Performansa Etkileri

Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 October - 02 November 1991, pp.88-98

Books & Book Chapters

Other Publications