Education Information

Education Information

 • 1989 - 1994 Doctorate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Veteriner Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Koyun ve Keçi Derisinde Mast Hücreleri Üzerinde Morfolojik ve Histometrik Araştırmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji Ve Embriyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English