Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi, TÜBİTAK-2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı, 2020
Education Management and Planning, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) /Kalkınma Bakanlığı, 2016
Education Management and Planning, Eğitim Bilim Danışmanlığı, TÜBİTAK, 2007

Dissertations

Doctorate, Pirimidintiyonamin ve Pirimidintiyonaminden Türeyen Bazı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Çalısmaları, Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, 2010
Postgraduate, 1-Amino-5-Benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-on Ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Firat University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, 2003

Research Areas

Chemistry, Physical Chemistry, Chemical Kinetics, nanocomposites, Spectroscopy, Surface Chemistry, Inorganic Chemistry, Bioinorganic Chemistry, Transition Metals, Inorganic Reaction Mechanisms and Kinetics, Catalysis, Coordination Chemistry, nanoclusters, Organometallic Chemistry, Novel Ligands, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

Professor, Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2021 - Continues
Associate Professor, Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2016 - 2021
Assistant Professor, Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2011 - 2016
Research Assistant PhD, Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010 - 2011
Research Assistant, Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2009 - 2010

Academic and Administrative Experience

Rektörlük Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2021 - Continues
Van Yüzüncü Yil University, 2015 - 2016

Courses

Katı Hal Kimyası II, Doctorate, 2020 - 2021
Katı Hal Kimyası I, Doctorate, 2020 - 2021
Genel Kimya, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-II, Doctorate, 2014 - 2015
Anorganik Bileşik Grupları, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-I, Doctorate, 2014 - 2015
İleri Metal Kimyası, Postgraduate, 2014 - 2015
İleri Metal Kimyası, Doctorate, 2014 - 2015
Organometalik Kimya, Postgraduate, 2014 - 2015
Metaller Kimyası, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-II, Postgraduate, 2013 - 2014
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-I, Postgraduate, 2013 - 2014

Advising Theses

Gülcan M., Sulu Ortamda Tiyoflavin-T Boyar Maddesinin İndirgenmesi İçin Sülfonlanmış İndirgenmiş Grafen Oksit Destekli Metal Nanokümelerin Geliştirlmesi, Postgraduate, R.Yıldırım(Student), 2021
Gülcan M., Etilendiamin bisboran: Sentezi, Tanımlanması ve Hidrojen Üretimi İçin Nanokatalizör Geliştirilmesi, Postgraduate, E.Karataş(Student), 2021
Gülcan M., Synthesis and Characterization of Metal Nanoclusters Supported By Functionalized Graphene Derivatives and The Investigation of Catalytic Performance in The Hydrogen Production From Ethylendiamine-Bisborane, Doctorate, Y.Karataş(Student), 2021
Gülcan M., UTSA-76 metal organik kafes yapısının sentezi, tanımlanması ve radyoaktif uranyum (VI) giderimi için adsorbent olarak kullanılması, Postgraduate, M.Öztürk(Student), 2020
Gülcan M., Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Destekli Rodyum Nanokümelerinin Dimetilamin-Boranın Hidrolizinden Hidrojen Üretimi Tepkimesinde Katalizör Olarak Kullanılması ve Tepkime Kinetiğinin İncelenmesi, Postgraduate, S.Günbatar(Student), 2020
Gülcan M., Metilamin-Borandan Hidroliz ve Metanoliz Tepkimeleri Yoluyla HidrojenEldesini Katalizleyen nano-ZrO2 Destekli Rh (0) Nanokümelerinin Geliştirilmesi, Postgraduate, M.Kanat(Student), 2018
Gülcan M., Magnezyum Oksit Destekli Metal Nanokümeler: Hazırlanması,Tanımlanması ve Hidrazin-Boranın Tam Dehidrojenlenme Tepkimesindeki KatalitikEtkinliğinin İncelenmesi, Postgraduate, Ş.Sağlam(Student), 2017
Gülcan M., Azo-Azometin Bazlı Yeni Heterosiklik Ligant ve Geçiş MetalKomplekslerinin Sentezi; Spektral, Termal ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, Postgraduate, G.Yeğiner(Student), 2017
Gülcan M., Symmetric Azo-Schiff Base Containing Pyridine Ring and Its Transition Metal Complexes: Synthesis, Definition, Theoretical Calculatıons, Antioxidant Properties and DNA Interactions, Postgraduate, R.Hamad(Student), 2017
Gülcan M., Titanyum(IV) Oksit Üzerine Tutturulmuş Rutenyum(0) Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Amonyak-boranın Hidrolizindeki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi, Postgraduate, N.Konuş(Student), 2015
Gülcan M., nano-Alüminyum Oksit Yapısında Kararlaştırılmış Rutenyum(0) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak-boranın Hidrolizindeki Katalitik Performansının İncelenmesi, Postgraduate, Y.Karataş(Student), 2014
Gülcan M., Azo Grubu İhtiva Eden Pirimidin Halkalı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Postgraduate, K.Baysal(Student), 2013

Jury Memberships

Post Graduate, Post Graduate, Mersin Üniversitesi, December, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, December, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, December, 2021
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Gaziantep Üniversitesi, July, 2021
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, July, 2021
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, July, 2021
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, July, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, May, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, May, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, April, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Mersin Üniversitesi, January, 2021
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, November, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, October, 2020
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, July, 2020
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, June, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, March, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, February, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, January, 2020
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, January, 2020
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, October, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Gaziantep Üniversitesi, June, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Muş Alparslan Üniversitesi, June, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, January, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, December, 2018
Post Graduate, Post Graduate, Gaziantep Üniversitesi, September, 2018
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, September, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2017
Doctorate, Doctorate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, April, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, March, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, March, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Gaziantep Üniversitesi, January, 2017
Post Graduate, Post Graduate, Gaziantep Üniversitesi, January, 2017
Doctorate, Doctorate, Atatürk Üniversitesi, September, 2016
Academic Staff Examination, Özalp MYO Öğretim Görevlisi Alımı, Özalp MYO, January, 2016
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, October, 2015
Competition, Metalik Fikirler 4. Arge Proje Pazarı, Ekonomi Bakanlığı-Türkiye İhracatçılar Meclisi, September, 2015
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, September, 2015
Post Graduate, Post Graduate, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, August, 2015
Academic Staff Examination, Muradiye MYO Öğretim Görevlisi Alımı, Muradiye MYO, January, 2015

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Gülcan M., GÜMÜŞ İ., Project Supported by Higher Education Institutions, Tiyoeterlerin Katalitik Oksidasyonu İçin Krom Bazlı MIL101 Nanoparçacıkları Destekli Molibden (VI) Komplekslerinin Hazırlanması ve Tanımlanması, 2020 - Continues
Gülcan M., Ermiş N., Project Supported by Higher Education Institutions, Metal Oksit Destekli Nanokümeler Varlığında Guanidin Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi, 2021 - 2022
Gülcan M., Karataş Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Fonksiyonel Grafen Türevleri ile Desteklenmiş Metal Nanokümelerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Etilendiaminbisborandan Hidrojen Üretimindeki Katalitik Performanslarının Araştırılması, 2020 - 2021
Gülcan M., KARATAŞ E., Project Supported by Higher Education Institutions, Etilendiamin Bisboran Sentezi Tanımlanması ve Hidrojen Üretimi İçin Nanokatalizör Geliştirilmesi, 2019 - 2021
Talay Pınar P., Yardım Y., Şentürk Z., Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Bazı pestisitlerin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi için yeni elektrokimyasal sensör tasarımı ve voltametrik tayinleri için yöntem geliştirilmesi, 2019 - 2021
Gülcan M., ŞEN F., Project Supported by Higher Education Institutions, Bor Bazlı Yeni Malzemeden Hidrojen Üreten Nanokatalizör, 2019 - 2021
Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Yeni Bir Katı Hidrojen Depolama Malzemesinin Sentezi Karakterizasyonu ve Hidrojen Salınımı İçin Katalizör Geliştirilmesi, 2019 - 2019
Gülcan M., ÖZDEMİR S., Karataş Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Sülfonlanmış İndirgenmiş Grafen Oksit Dekore Grup 11 Geçiş Metal Cu Ag Au Nanokümeleri Sentezi Tanımlanması Biyokimyasal Özellikleri ve Sulu Çözeltilerde TiyoflavinTnin Katalitik İndirgenmesindeki Etkinliklerinin Araştırılması, 2019 - 2019
Gülcan M., TUBITAK Project, Mezo Gözenekli Grafitik Karbon Nitrür Destekli Ni Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve 2-Nitrofenol’ün 2-Aminofenol’e Katalitik İndirgenmesi Tepkimesindeki Etkinliğinin Araştırılması, 2018 - 2019
Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Biyokimyasal ve Optik Uygulamalar için Katı Destekli Yeni Metal Nanokümelerin Hazırlanması, 2018 - 2019
Selçuk Zorer Ö., Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Sulu Çözeltilerden Radyoaktif Uranyum VI Giderimi İçin Lewis Bazik Gruplar İçeren MetalOrganik Kafes Yapılı Adsorbentlerin Geliştirilmesi Adsorpsiyon Kinetik ve Termodinamiğinin İncelenmesi, 2018 - 2019
Gülcan M., KANAT M., Project Supported by Higher Education Institutions, Metilamin-borandan Hidroliz ve Metanoliz Tepkimeleri Yoluyla Hidrojen Eldesini Katalizleyen nano-ZrO2 Destekli Rh(0) Nanokümelerinin Geliştirilmesi, 2018 - 2019
Gülcan M., Çelebi M., Karataş Y., Project Supported by Higher Education Institutions, Nitrofenollerin Aminofenollere Katalitik İndirgenmesi İçin Amin Fonksiyonel Grafen Oksit Destekli Palladyum Nanokümelerinin Geliştirilmesi, 2017 - 2018
Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Çeşitli Uygulamalar İçin Grafen ve Grafen Destekli Metal Nanokümelerin Hazırlanması, 2017 - 2017
Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Akademik Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi, 2016 - 2017
Gülcan M., TUBITAK Project, Hidrazin-Boranın Tam Dehidrojenlenmesi Tepkimesini Katalizleyen, Bazik CeO2 Katı Destek Malzemesi Yapısında Kararlı İki Metalli Nanokümelerin Hazırlanması ve Tanımlanması, 2016 - 2017
Gülcan M., YEĞİNER G., Project Supported by Higher Education Institutions, AzoAzometin Bazlı Yeni Heterosiklik Ligand ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Spektral Termal Ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, 2016 - 2017
Gülcan M., Zahmakıran M., TUBITAK Project, Amonyak-Borandan Metanoliz Tepkimesi Yoluyla Tersinir Hidrojen Üretimini Sağlayacak Ligant ve Katı Destekleyici Kararlı Metal Nanokatalizörlerinin Geliştirilmesi, 2014 - 2017
Gülcan M., SAĞLAM Ş., YEĞİNER G., Project Supported by Higher Education Institutions, Hidrazin-Boranın Dehidrojenlenme Tepkimesini Yüksek Etkinlik ve Seçicilikte Katalizleyen Metal Nanokümelerin Geliştirilmesi, 2015 - 2016
Gülcan M., Zahmakıran M., TUBITAK Project, Fenolün Seçici Olarak Siklohekzanon'a İndirgenmesi için Lewis Asidik Karakter Gösteren Mikro Gözenekli Metal-Organik Kafes Yapısı (Mil-101) İçerisinde Kararlaştırılmış Metal Nanokatalizörlerinin Sentezi, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi, 2013 - 2016
Gülcan M., TUBITAK Project, Hidrazin Hidrattan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Metal Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi, 2014 - 2015
Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, Katı Destekleyici Malzeme ile Kararlaştırılmış Çok Metalli Nanokümelerin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin Hidrattan Hidrojen Üretimindeki Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, 2014 - 2015
Gülcan M., Project Supported by Higher Education Institutions, nano-Alüminyum oksit yapısında kararlaştırılmış rutenyum (0) nanokümeleri: hazırlanması, tanımlanması ve amonyak boranın hidrolizindeki katalitik performansının incelenmesi, 2014 - 2014
Gülcan M., TUBITAK Project, Zeolit Gözeneklerinde Ni(0) Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin-Boranın Hidrolizindeki Katalitik Performansının Incelenmesi, 2013 - 2014
Gülcan M., Çelebi M., Project Supported by Higher Education Institutions, 2,6 Diformil-4-metilfenol ve 2,6-Diformil-4-ter-butilfenol'den türeyen pirimidin halkalı simetrik Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2011 - 2013

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Hidrojen Teknolojileri Derneği, Member, 2018 - Continues
Türk Kimya Derneği (Turkish Chemical Society), Member, 2016 - Continues
Kataliz Derneği, Member, 2013 - Continues

Scientific Refereeing

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Journal, January 2022
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, SCI Journal, January 2022
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, December 2021
MATERIALS LETTERS, SCI Journal, December 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, December 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Journal, November 2021
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Journal, November 2021
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, SCI Journal, October 2021
RENEWABLE ENERGY, SCI Journal, October 2021
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, October 2021
TUBITAK Project, 1011 - International Scientific Research Projects Participation Program (UBAP), Van Yüzüncü Yil University, Turkey, October 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Journal, September 2021
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, SCI Journal, September 2021
TUBITAK Project, 2236 - Program for Supporting International Researchers, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, September 2021
MATERIALS LETTERS, SCI Journal, August 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, August 2021
SPECTROSCOPY LETTERS, SCI Journal, August 2021
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, SCI Journal, August 2021
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, July 2021
JOURNAL OF NANOSTRUCTURE IN CHEMISTRY, SCI Journal, May 2021
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, May 2021
TUBITAK Project, 1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, May 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Journal, April 2021
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, April 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, March 2021
CHEMSUSCHEM, SCI Journal, March 2021
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, March 2021
TUBITAK Project, 1011 - International Scientific Research Projects Participation Program (UBAP), Van Yüzüncü Yil University, Turkey, March 2021
TUBITAK Project, 2236 - Program for Supporting International Researchers, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, March 2021
HELIYON, Journal Indexed in ESCI, February 2021
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, SCI Journal, February 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Journal, January 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, January 2021
TUBITAK Project, 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, January 2021
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, January 2021
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Journal, December 2020
JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE, SCI Journal, December 2020
TUBITAK Project, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, December 2020
TUBITAK Project, 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, December 2020
TUBITAK Project, 3501 - National Young Researcher Career Development Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, December 2020
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, SCI Journal, November 2020
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, November 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, November 2020
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, SCI Journal, September 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, August 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, July 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, July 2020
TUBITAK Project, 1002 - Quick Support Program, Van Yüzüncü Yil University, Turkey, July 2020
HELIYON, Journal Indexed in ESCI, June 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, June 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, June 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Journal, May 2020
CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, SCI Journal, April 2020
CHEMISTRYSELECT, SCI Journal, April 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, BAP Research Project, Afyon Kocatepe University, Turkey, April 2020
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, March 2020
TUBITAK Project, March 2020
TUBITAK Project, March 2020
Materials Letters, SCI Journal, February 2020
Chemistry Select, SCI Journal, February 2020
Chemistry Select, SCI Journal, February 2020
TUBITAK Project, February 2020
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization , and Environmental Effects, SCI Journal, January 2020
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, January 2020
Chemistry and Biodiversity, SCI Journal, January 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, January 2020
Project Supported by Higher Education Institutions, January 2020
TUBITAK Project, December 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, November 2019
Turkish Journal of Physics, Other Indexed Journal, October 2019
Applied Catalysis B: Environmental, SCI Journal, October 2019
Waste and Biomass Valorization, SCI Journal, October 2019
Journal of Molecular Structure, SCI Journal, October 2019
Journal of Nanostructure in Chemistry, SCI Journal, October 2019
Applied Organometallic Chemistry, SCI Journal, October 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, October 2019
Chemistry Select, SCI Journal, September 2019
International Journal of Green Energy, SCI Journal, August 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, August 2019
Polycyclic Aromatic Compounds, SCI Journal, August 2019
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Journal, August 2019
TUBITAK Project, August 2019
Journal of Materials Chemistry A, SCI Journal, July 2019
Research on Chemical Intermediates, SCI Journal, July 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, July 2019
Heliyon, Other Indexed Journal, June 2019
International Journal of Energy Research, SCI Journal, June 2019
Heliyon, Other Indexed Journal, May 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, May 2019
Medicinal Chemistry Research, SCI Journal, April 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, April 2019
Heliyon, Other Indexed Journal, March 2019
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Journal, March 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, March 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, March 2019
Project Supported by Higher Education Institutions, March 2019
TUBITAK Project, March 2019
Heliyon, Other Indexed Journal, February 2019
TUBITAK Project, February 2019
Applied Organometallic Chemistry, SCI Journal, January 2019
Chirality, SCI Journal, December 2018
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Journal, December 2018
Van YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, National Scientific Refreed Journal, December 2018
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Journal, December 2018
TUBITAK Project, November 2018
Polycyclic Aromatic Compounds, SCI Journal, October 2018
Research on Chemical Intermediates, SCI Journal, October 2018
Applied Organometallic Chemistry, SCI Journal, August 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, August 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, June 2018
Chemistry Select, SCI Journal, May 2018
Inorganic and Nano-Metal Chemistry , SCI Journal, May 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, May 2018
Journal of Molecular Structure, SCI Journal, February 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, February 2018
Project Supported by Higher Education Institutions, February 2018
Turkish Journal of Chemistry, SCI Journal, December 2017
Dalton Transactions, SCI Journal, October 2017
Project Supported by Higher Education Institutions, October 2017
Combinatorial Chemistry&High Throughput Screening, SCI Journal, August 2017
New Journal of Chemistry, SCI Journal, July 2017
Current Bioactive Compounds, Other Indexed Journal, July 2017
Project Supported by Higher Education Institutions, July 2017
Applied Organometallic Chemistry, SCI Journal, April 2017
Applied Organometallic Chemistry, SCI Journal, March 2017
Medicinal Chemistry Research, SCI Journal, February 2017
Industrial & Engineering Chemistry Research (ACS), SCI Journal, January 2017
Research on Chemical Intermediates, SCI Journal, October 2016
Project Supported by Higher Education Institutions, June 2016
Project Supported by Higher Education Institutions, May 2016
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Journal, March 2016
TUBITAK Project, September 2015
YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2015
Arabian Journal of Chemistry, SCI Journal, June 2015
Turkish Journal of Chemistry, SCI Journal, June 2015
Journal of Molecular Structure, SCI Journal, May 2015
TUBITAK Project, February 2015
Turkish Journal of Chemistry, SCI Journal, January 2015
TUBITAK Project, September 2014
Spectrochimica Acta Part:A, SCI Journal, January 2014
Letters in Organic Chemistry, SCI Journal, January 2013

Edit Congress and Symposium Activities

4th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, Attendee, Muğla, Turkey, 2019
Euroanalysis XX Conference, Attendee, İstanbul, Turkey, 2019
5th Anatolian School of Catalysis, Attendee, İzmir, Turkey, 2019
4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2019), Attendee, Edirne, Turkey, 2019
1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), Attendee, Edirne, Turkey, 2018
3rd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2018), Attendee, Antalya, Turkey, 2018
8th International Advanced Technology Symposium (IATS 2017), Attendee, Elazığ, Turkey, 2017
3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM2017), Attendee, Turkey, 2017
6th National Inorganic Chemistry Congress with International Participation, Attendee, Burdur, Turkey, 2017
3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), Attendee, Antalya, Turkey, 2016
12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2016), Attendee, İzmir, Turkey, 2016
2nd International Conference on New Trends in Chemistry (ICNTC 2016), Attendee, Zagreb, Croatia, 2016
International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Attendee, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2015
V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Attendee, Mersin, Turkey, 2015
International Environmental Symposium of Van (IESSV’14), Attendee, Van, Turkey, 2014
International Symposium on Metal Complexes, Attendee, Roma, Italy, 2014
V. National Catalysis, Attendee, Adana, Turkey, 2014
International Symposium on Metal Complexes, Attendee, Burgos, Spain, 2013
IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Attendee, Tokat, Turkey, 2013
International Symposium on Metal Complexes, Attendee, Lisboa, Portugal, 2012
III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Attendee, Çanakkale, Turkey, 2011
II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Attendee, Elazığ, Turkey, 2009

Citations

Total Citations (WOS):1171
h-index (WOS):18

Awards

Gülcan M., Mansiyon, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, April 2015