Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi, TÜBİTAK-2237 Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı, 2020
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) /Kalkınma Bakanlığı, 2016
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Eğitim Bilim Danışmanlığı, TÜBİTAK, 2007

Yaptığı Tezler

Doktora, Pirimidintiyonamin ve Pirimidintiyonaminden Türeyen Bazı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Çalısmaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, 2010
Yüksek Lisans, 1-Amino-5-Benzoil-4-fenil-1H-pirimidin-2-on Ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, 2003

Araştırma Alanları

Kimya, Fizikokimya, Kimyasal Kinetik, Nanokompozitler, Spektroskopi, Yüzey Kimyası, İnorganik Kimya, Biyoinorganik Kimya, Geçiş Elementleri, İnorganik Tepkime Mekanizmaları ve Kinetiği, Kataliz, Koordinasyon Kimyası, Nanokümeler, Organometalik Kimya , Yeni Ligandlar, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2021 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2016 - 2021
Yrd.Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2011 - 2016
Araştırma Görevlisi Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2010 - 2011
Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2009 - 2010

Akademik İdari Deneyim

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2015 - 2016

Verdiği Dersler

Katı Hal Kimyası II, Doktora, 2020 - 2021
Katı Hal Kimyası I, Doktora, 2020 - 2021
Genel Kimya, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-II, Doktora, 2014 - 2015
Anorganik Bileşik Grupları, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-I, Doktora, 2014 - 2015
İleri Metal Kimyası, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
İleri Metal Kimyası, Doktora, 2014 - 2015
Organometalik Kimya, Yüksek Lisans, 2014 - 2015
Metaller Kimyası, Lisans, 2013 - 2014, 2014 - 2015
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-II, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Anorganik Kimyada Spektroskopik Yöntemler-I, Yüksek Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

Gülcan M., Sulu Ortamda Tiyoflavin-T Boyar Maddesinin İndirgenmesi İçin Sülfonlanmış İndirgenmiş Grafen Oksit Destekli Metal Nanokümelerin Geliştirlmesi, Yüksek Lisans, R.Yıldırım(Öğrenci), 2021
Gülcan M., Etilendiamin bisboran: Sentezi, Tanımlanması ve Hidrojen Üretimi İçin Nanokatalizör Geliştirilmesi, Yüksek Lisans, E.Karataş(Öğrenci), 2021
Gülcan M., Fonksiyonel Grafen Türevleri İle Desteklenmiş Metal Nanokümelerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Etilendiamin-Bisboran'dan Hidrojen Üretimindeki Katalitik Performanslarının Araştırılması, Doktora, Y.Karataş(Öğrenci), 2021
Gülcan M., UTSA-76 metal organik kafes yapısının sentezi, tanımlanması ve radyoaktif uranyum (VI) giderimi için adsorbent olarak kullanılması, Yüksek Lisans, M.Öztürk(Öğrenci), 2020
Gülcan M., Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Destekli Rodyum Nanokümelerinin Dimetilamin-Boranın Hidrolizinden Hidrojen Üretimi Tepkimesinde Katalizör Olarak Kullanılması ve Tepkime Kinetiğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, S.Günbatar(Öğrenci), 2020
Gülcan M., Metilamin-Borandan Hidroliz ve Metanoliz Tepkimeleri Yoluyla HidrojenEldesini Katalizleyen nano-ZrO2 Destekli Rh (0) Nanokümelerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans, M.Kanat(Öğrenci), 2018
Gülcan M., Magnezyum Oksit Destekli Metal Nanokümeler: Hazırlanması,Tanımlanması ve Hidrazin-Boranın Tam Dehidrojenlenme Tepkimesindeki KatalitikEtkinliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, Ş.Sağlam(Öğrenci), 2017
Gülcan M., Azo-Azometin Bazlı Yeni Heterosiklik Ligant ve Geçiş MetalKomplekslerinin Sentezi; Spektral, Termal ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, G.Yeğiner(Öğrenci), 2017
Gülcan M., Symmetric Azo-Schiff Base Containing Pyridine Ring and Its Transition Metal Complexes: Synthesis, Definition, Theoretical Calculatıons, Antioxidant Properties and DNA Interactions, Yüksek Lisans, R.Hamad(Öğrenci), 2017
Gülcan M., Titanyum(IV) Oksit Üzerine Tutturulmuş Rutenyum(0) Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Amonyak-boranın Hidrolizindeki Katalitik Etkinliğinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, N.Konuş(Öğrenci), 2015
Gülcan M., nano-Alüminyum Oksit Yapısında Kararlaştırılmış Rutenyum(0) Nanokümeleri: Hazırlanması, Tanımlanması ve Amonyak-boranın Hidrolizindeki Katalitik Performansının İncelenmesi, Yüksek Lisans, Y.Karataş(Öğrenci), 2014
Gülcan M., Azo Grubu İhtiva Eden Pirimidin Halkalı Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Antibakteriyel ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans, K.Baysal(Öğrenci), 2013

Jüri Üyelikleri

Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Gaziantep Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temmuz, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Mersin Üniversitesi, Ocak, 2021
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kasım, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ekim, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Temmuz, 2020
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Haziran, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mart, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şubat, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ocak, 2020
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ocak, 2020
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ekim, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2019
Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Gaziantep Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Muş Alparslan Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ocak, 2019
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aralık, 2018
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Gaziantep Üniversitesi, Eylül, 2018
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eylül, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2017
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mart, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Gaziantep Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Gaziantep Üniversitesi, Ocak, 2017
Tez Savunma (Doktora), Tez Savunma (Doktora), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2016
Akademik Personel Sınavı, Özalp MYO Öğretim Görevlisi Alımı, Özalp MYO, Ocak, 2016
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ekim, 2015
Yarışma, Metalik Fikirler 4. Arge Proje Pazarı, Ekonomi Bakanlığı-Türkiye İhracatçılar Meclisi, Eylül, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eylül, 2015
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağustos, 2015
Akademik Personel Sınavı, Muradiye MYO Öğretim Görevlisi Alımı, Muradiye MYO, Ocak, 2015

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Gülcan M., GÜMÜŞ İ., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tiyoeterlerin Katalitik Oksidasyonu İçin Krom Bazlı MIL101 Nanoparçacıkları Destekli Molibden (VI) Komplekslerinin Hazırlanması ve Tanımlanması, 2020 - Devam Ediyor
Gülcan M., Karataş Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Fonksiyonel Grafen Türevleri ile Desteklenmiş Metal Nanokümelerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Etilendiaminbisborandan Hidrojen Üretimindeki Katalitik Performanslarının Araştırılması, 2020 - 2021
Gülcan M., KARATAŞ E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Etilendiamin Bisboran Sentezi Tanımlanması ve Hidrojen Üretimi İçin Nanokatalizör Geliştirilmesi, 2019 - 2021
Talay Pınar P., Yardım Y., Şentürk Z., Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı pestisitlerin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi için yeni elektrokimyasal sensör tasarımı ve voltametrik tayinleri için yöntem geliştirilmesi, 2019 - 2021
Gülcan M., ŞEN F., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bor Bazlı Yeni Malzemeden Hidrojen Üreten Nanokatalizör, 2019 - 2021
Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yeni Bir Katı Hidrojen Depolama Malzemesinin Sentezi Karakterizasyonu ve Hidrojen Salınımı İçin Katalizör Geliştirilmesi, 2019 - 2019
Gülcan M., ÖZDEMİR S., Karataş Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sülfonlanmış İndirgenmiş Grafen Oksit Dekore Grup 11 Geçiş Metal Cu Ag Au Nanokümeleri Sentezi Tanımlanması Biyokimyasal Özellikleri ve Sulu Çözeltilerde TiyoflavinTnin Katalitik İndirgenmesindeki Etkinliklerinin Araştırılması, 2019 - 2019
Gülcan M., TÜBİTAK Projesi, Mezo Gözenekli Grafitik Karbon Nitrür Destekli Ni Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve 2-Nitrofenol’ün 2-Aminofenol’e Katalitik İndirgenmesi Tepkimesindeki Etkinliğinin Araştırılması, 2018 - 2019
Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Biyokimyasal ve Optik Uygulamalar için Katı Destekli Yeni Metal Nanokümelerin Hazırlanması, 2018 - 2019
Selçuk Zorer Ö., Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sulu Çözeltilerden Radyoaktif Uranyum VI Giderimi İçin Lewis Bazik Gruplar İçeren MetalOrganik Kafes Yapılı Adsorbentlerin Geliştirilmesi Adsorpsiyon Kinetik ve Termodinamiğinin İncelenmesi, 2018 - 2019
Gülcan M., KANAT M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Metilamin-borandan Hidroliz ve Metanoliz Tepkimeleri Yoluyla Hidrojen Eldesini Katalizleyen nano-ZrO2 Destekli Rh(0) Nanokümelerinin Geliştirilmesi, 2018 - 2019
Gülcan M., Çelebi M., Karataş Y., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Nitrofenollerin Aminofenollere Katalitik İndirgenmesi İçin Amin Fonksiyonel Grafen Oksit Destekli Palladyum Nanokümelerinin Geliştirilmesi, 2017 - 2018
Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Çeşitli Uygulamalar İçin Grafen ve Grafen Destekli Metal Nanokümelerin Hazırlanması, 2017 - 2017
Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Akademik Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi, 2016 - 2017
Gülcan M., TÜBİTAK Projesi, Hidrazin-Boranın Tam Dehidrojenlenmesi Tepkimesini Katalizleyen, Bazik CeO2 Katı Destek Malzemesi Yapısında Kararlı İki Metalli Nanokümelerin Hazırlanması ve Tanımlanması, 2016 - 2017
Gülcan M., YEĞİNER G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AzoAzometin Bazlı Yeni Heterosiklik Ligand ve Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi Spektral Termal Ve Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, 2016 - 2017
Gülcan M., Zahmakıran M., TÜBİTAK Projesi, Amonyak-Borandan Metanoliz Tepkimesi Yoluyla Tersinir Hidrojen Üretimini Sağlayacak Ligant ve Katı Destekleyici Kararlı Metal Nanokatalizörlerinin Geliştirilmesi, 2014 - 2017
Gülcan M., SAĞLAM Ş., YEĞİNER G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hidrazin-Boranın Dehidrojenlenme Tepkimesini Yüksek Etkinlik ve Seçicilikte Katalizleyen Metal Nanokümelerin Geliştirilmesi, 2015 - 2016
Gülcan M., Zahmakıran M., TÜBİTAK Projesi, Fenolün Seçici Olarak Siklohekzanon'a İndirgenmesi için Lewis Asidik Karakter Gösteren Mikro Gözenekli Metal-Organik Kafes Yapısı (Mil-101) İçerisinde Kararlaştırılmış Metal Nanokatalizörlerinin Sentezi, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi, 2013 - 2016
Gülcan M., TÜBİTAK Projesi, Hidrazin Hidrattan Hidrojen Üretimini Katalizleyen Metal Nanokümelerinin Hazırlanması, Tanımlanması ve Katalitik Performanslarının İncelenmesi, 2014 - 2015
Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Katı Destekleyici Malzeme ile Kararlaştırılmış Çok Metalli Nanokümelerin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin Hidrattan Hidrojen Üretimindeki Katalitik Etkinliklerinin İncelenmesi, 2014 - 2015
Gülcan M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, nano-Alüminyum oksit yapısında kararlaştırılmış rutenyum (0) nanokümeleri: hazırlanması, tanımlanması ve amonyak boranın hidrolizindeki katalitik performansının incelenmesi, 2014 - 2014
Gülcan M., TÜBİTAK Projesi, Zeolit Gözeneklerinde Ni(0) Nanokümelerinin Sentezi, Tanımlanması ve Hidrazin-Boranın Hidrolizindeki Katalitik Performansının Incelenmesi, 2013 - 2014
Gülcan M., Çelebi M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2,6 Diformil-4-metilfenol ve 2,6-Diformil-4-ter-butilfenol'den türeyen pirimidin halkalı simetrik Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 2011 - 2013

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Hidrojen Teknolojileri Derneği, Üye, 2018 - Devam Ediyor
Türk Kimya Derneği (Turkish Chemical Society), Üye, 2016 - Devam Ediyor
Kataliz Derneği, Üye, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2021
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
RENEWABLE ENERGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2021
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2021
TÜBİTAK Projesi, 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Ekim 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2021
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Eylül 2021
MATERIALS LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
SPECTROSCOPY LETTERS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2021
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2021
JOURNAL OF NANOSTRUCTURE IN CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2021
TÜBİTAK Projesi, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Mayıs 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2021
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
CHEMSUSCHEM, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
TÜBİTAK Projesi, 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Mart 2021
HELIYON, ESCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2021
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2021
TÜBİTAK Projesi, 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Ocak 2021
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
TÜBİTAK Projesi, 3501 - Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Aralık 2020
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2020
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Kasım 2020
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2020
TÜBİTAK Projesi, 1002 - Hızlı Destek Programı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye, Temmuz 2020
HELIYON, ESCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2020
SCIENTIFIC REPORTS, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2020
CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
CHEMISTRYSELECT, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAP Araştırma Projesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye, Nisan 2020
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2020
TÜBİTAK Projesi, Mart 2020
TÜBİTAK Projesi, Mart 2020
Materials Letters, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
Chemistry Select, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
Chemistry Select, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2020
TÜBİTAK Projesi, Şubat 2020
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization , and Environmental Effects, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
Chemistry and Biodiversity, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ocak 2020
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ocak 2020
TÜBİTAK Projesi, Aralık 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kasım 2019
Turkish Journal of Physics, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2019
Applied Catalysis B: Environmental, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Waste and Biomass Valorization, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Journal of Molecular Structure, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Journal of Nanostructure in Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Applied Organometallic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ekim 2019
Chemistry Select, SCI Kapsamındaki Dergi, Eylül 2019
International Journal of Green Energy, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
Polycyclic Aromatic Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2019
TÜBİTAK Projesi, Ağustos 2019
Journal of Materials Chemistry A, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
Research on Chemical Intermediates, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Temmuz 2019
Heliyon, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2019
International Journal of Energy Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2019
Heliyon, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2019
Medicinal Chemistry Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2019
Heliyon, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mart 2019
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mart 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mart 2019
TÜBİTAK Projesi, Mart 2019
Heliyon, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Şubat 2019
TÜBİTAK Projesi, Şubat 2019
Applied Organometallic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2019
Chirality, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2018
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2018
Van YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2018
International Journal of Environmental Science and Technology, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2018
TÜBİTAK Projesi, Kasım 2018
Polycyclic Aromatic Compounds, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Research on Chemical Intermediates, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2018
Applied Organometallic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağustos 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Haziran 2018
Chemistry Select, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Inorganic and Nano-Metal Chemistry , SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mayıs 2018
Journal of Molecular Structure, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şubat 2018
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Şubat 2018
Turkish Journal of Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Aralık 2017
Dalton Transactions, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2017
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ekim 2017
Combinatorial Chemistry&High Throughput Screening, SCI Kapsamındaki Dergi, Ağustos 2017
New Journal of Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Temmuz 2017
Current Bioactive Compounds, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2017
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Temmuz 2017
Applied Organometallic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Nisan 2017
Applied Organometallic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2017
Medicinal Chemistry Research, SCI Kapsamındaki Dergi, Şubat 2017
Industrial & Engineering Chemistry Research (ACS), SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2017
Research on Chemical Intermediates, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2016
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Haziran 2016
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Mayıs 2016
International Journal of Hydrogen Energy, SCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2016
TÜBİTAK Projesi, Eylül 2015
YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2015
Arabian Journal of Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
Turkish Journal of Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Haziran 2015
Journal of Molecular Structure, SCI Kapsamındaki Dergi, Mayıs 2015
TÜBİTAK Projesi, Şubat 2015
Turkish Journal of Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2015
TÜBİTAK Projesi, Eylül 2014
Spectrochimica Acta Part:A, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2014
Letters in Organic Chemistry, SCI Kapsamındaki Dergi, Ocak 2013

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

4th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2019
Euroanalysis XX Conference, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
5th Anatolian School of Catalysis, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2019
4th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2019), Katılımcı, Edirne, Türkiye, 2019
1st International Balkan Chemistry Congress (IBCC-2018), Katılımcı, Edirne, Türkiye, 2018
3rd International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC 2018), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2018
8th International Advanced Technology Symposium (IATS 2017), Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2017
3rd International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM2017), Katılımcı, Türkiye, 2017
6th National Inorganic Chemistry Congress with International Participation, Katılımcı, Burdur, Türkiye, 2017
3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK 2016), Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2016
2nd International Conference on New Trends in Chemistry (ICNTC 2016), Katılımcı, Zagreb, Hırvatistan, 2016
International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2015
V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Katılımcı, Mersin, Türkiye, 2015
International Symposium on Metal Complexes, Katılımcı, Roma, İtalya, 2014
International Environmental Symposium of Van (IESSV’14), Katılımcı, Van, Türkiye, 2014
V. National Catalysis, Katılımcı, Adana, Türkiye, 2014
International Symposium on Metal Complexes, Katılımcı, Burgos, İspanya, 2013
IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Katılımcı, Tokat, Türkiye, 2013
International Symposium on Metal Complexes, Katılımcı, Lisboa, Portekiz, 2012
III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2011
II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2009

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):1138
h-indeksi (WOS):18

Ödüller

Gülcan M., Mansiyon, V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Nisan 2015