Education Information

Education Information

 • 2023 - 2024 Post Doctorate

  Universitaet Wien, İnstitut für Orientalistik, Nearn Eastern Studies, Austria

 • 2008 - 2011 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Gaziantep University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  MUATAFA ŞEM'İ'NİN ŞERH-İ DİVAN-I ŞAHİ ADLI ESERİ Sustainable Development

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

 • 2007 Postgraduate

  ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET BEY TEZKİRESİ

  Gaziantep University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B2 Upper Intermediate Persian

 • B1 Intermediate Arabic