Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Expertise In Medicine

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Turkey

 • 1995 - 2002 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Bölgemizde izole edilen Brucella suşlarının konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Tıp

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Teorik Temel Eğitimi

  Quality Management , Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)

 • 2016Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı

  Quality Management , Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)

 • 2016V. Gen Klonlama Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Adnan Menderes Üniversitesi/Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 2016Yerinden Edilmişlik ve Mültecilik Kavramları Üzerine Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Düzenlemeler

  Other , Türkiye Cumhuriyeti/Avrupa Birliği

 • 2016Proje Döngüsü Yönetimi (PCT) ve AB Dış Yardımları İhale Usülleri Uygulama Kılavuzu Eğitimi

  Finance , Türkiye Cumhuriyeti/Avrupa Birliği

 • 2015New Moleculer Approachesto Diagnosis Infectious Disease

  Health&Medicine , Abbott Molecular

 • 2015Eğitici Formasyon Eğitimi

  Education Management and Planning , Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Tıp Fakültesi

 • 2014VII. Tüberküloz Sempozyumu

  Health&Medicine , Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • 2014IX. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı/Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2014Antibiyotik Direnci ve Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi

  Health&Medicine , Türk Mikrobiyoloji Derneği/Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 2014Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu

  Health&Medicine , KLİMUD/Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2013Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu

  Quality Management , KLİMUD/Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 • 2012Parazitolojik Tanıda Dışkı İnceleme

  Health&Medicine , KLİMUD/Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2012MALDI-TOF MS Kursu

  Health&Medicine , Biomerioux

 • 2011Klinik Araştırma Eğitim Programı

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2011Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi Laboratuvar Testleri Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi Standart Uygulama Prosedürleri ve WHONET Yazılım Programı

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı/Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2011Maya ve Maya Benzeri Mantarların İdentifikasyonu Kursu

  Health&Medicine , Türk Mikrobiyoloji Derneği/Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2011Klinik Örneklerde Gram Boyama: Değerlendirme ve Yorumlama

  Health&Medicine , Ankara Mikrobiyoloji Derneği

 • 2009İletişim, Tıp Etiği, Klinik Etik

  Health&Medicine , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008BacT/Alert 240 instrument application trainings

  Health&Medicine , Biomerioux

 • 2007Immunodiagnostics

  Health&Medicine , Euroimmun

 • 2007Ulusal Enterik Patojen Laboratuvar Sürveyansı Network Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı/Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2005Anne Sütünün Teşviki ve Benek Dostu Sağlık Kuruluşları, Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

  Health&Medicine , Van Sağlık Müdürlüğü