Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1995 - 2002 Lisans

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Tıpta Uzmanlık

  Bölgemizde izole edilen Brucella suşlarının konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Teorik Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)

 • 2016Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı

  Kalite Yönetimi , Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA)

 • 2016V. Gen Klonlama Yöntemleri Kursu

  Sağlık ve Tıp , Adnan Menderes Üniversitesi/Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 2016Yerinden Edilmişlik ve Mültecilik Kavramları Üzerine Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve Düzenlemeler

  Diğer , Türkiye Cumhuriyeti/Avrupa Birliği

 • 2016Proje Döngüsü Yönetimi (PCT) ve AB Dış Yardımları İhale Usülleri Uygulama Kılavuzu Eğitimi

  Finans , Türkiye Cumhuriyeti/Avrupa Birliği

 • 2015New Moleculer Approachesto Diagnosis Infectious Disease

  Sağlık ve Tıp , Abbott Molecular

 • 2015Eğitici Formasyon Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Tıp Fakültesi

 • 2014VII. Tüberküloz Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

 • 2014IX. Ulusal Moleküler Mikrobiyoloji Kursu

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı/Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 • 2014Antibiyotik Direnci ve Kısıtlı Antibiyogram Bildirimi

  Sağlık ve Tıp , Türk Mikrobiyoloji Derneği/Yüzüncü Yıl Üniversitesi

 • 2014Yorumlu ve Kısıtlı Antibiyogram Kursu

  Sağlık ve Tıp , KLİMUD/Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2013Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu

  Kalite Yönetimi , KLİMUD/Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

 • 2012Parazitolojik Tanıda Dışkı İnceleme

  Sağlık ve Tıp , KLİMUD/Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2012MALDI-TOF MS Kursu

  Sağlık ve Tıp , Biomerioux

 • 2011Klinik Araştırma Eğitim Programı

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2011Klinik Örneklerde Gram Boyama: Değerlendirme ve Yorumlama

  Sağlık ve Tıp , Ankara Mikrobiyoloji Derneği

 • 2011Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi Laboratuvar Testleri Kalite Kontrolü ve Kalite Güvencesi Standart Uygulama Prosedürleri ve WHONET Yazılım Programı

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı/Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2011Maya ve Maya Benzeri Mantarların İdentifikasyonu Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Mikrobiyoloji Derneği/Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2009İletişim, Tıp Etiği, Klinik Etik

  Sağlık ve Tıp , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2008BacT/Alert 240 instrument application trainings

  Sağlık ve Tıp , Biomerioux

 • 2007Immunodiagnostics

  Sağlık ve Tıp , Euroimmun

 • 2007Ulusal Enterik Patojen Laboratuvar Sürveyansı Network Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı/Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

 • 2005Anne Sütünün Teşviki ve Benek Dostu Sağlık Kuruluşları, Emzirme Danışmanlığı Eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Van Sağlık Müdürlüğü