Announcements & Documents

Sınıf Yönetimi - 5
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - Sınıfta Motivasyon ( Güdüleme)


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 5.pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 10
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - İstenmeyen Davranışlara Müdahale


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - İstenmeyen Da....pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 8
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - Zaman Yönetimi 


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 6.pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 3
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - Sınıf Yönetimi Modelleri


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 3.pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 2
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi -  Sınıf Yönetiminin Boyutları

Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 2.pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 9
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - İstenmeyen Davranışlar 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - İstenmeyen Da....pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 7
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - Sınıfta Etkili İletişim


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - İLETİŞİM.pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 6
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - Öğretimin Yönetimi


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 6 Öğretimin Y....pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 4
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi -  Sınıfta İlk Günler ve Kuralların Belirlenmesi


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 4.pdf Creative Commons License

Sınıf Yönetimi - 1
Lecture Note
1/19/2023

Sınıf Yönetimi - Sınıfın Doğası ve Temel Kavramlar


Bu ders içeriği şifre ile korunmaktadır. İlgili şifre sınıf yönetimi dersini alan öğrencilerle derste paylaşılacakktır. 

SINIF YÖNETİMİ 2020 - 1.pdf Creative Commons License