Education Information

Education Information

 • 2006 - 2010 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Psikiyatri , Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji , Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  KLİNİK OLMAYAN ÖRNEKLEMDE ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK YAŞANTILARI, OBSESİF KOMPÜLSİF BELİRTİLER, DİSOSYASYON VE BİLİŞSEL SÜREÇLER

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English