Education Information

Education Information

  • 2009 - 2014 Doctorate

    Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Turkey

Dissertations

  • 2014 Doctorate

    FK uzayların topolojik özellikleri ve bazı yeni semikonservatif FK uzaylar

    Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English