Education Information

Education Information

 • 1997 - 2005 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Mezhepleri Tarihi, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku, Turkey

 • 1982 - 1989 Undergraduate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Postgraduate

  İslam Hukuk Felsefesinde Maslahat-Zeria İlişkisi

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

 • 2005 Doctorate

  Eş'ariliğin Teşekkül Süreci "el-Eş'ari Dönemi"

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/İslam Mezhepleri Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

 • B1 Intermediate English