Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Conditions of Predicate of Universal Essence and Universal Accidents and a Discussion on This: Aristotle-Farabi-Ibn Rushd

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, no.52, pp.137-154, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Necati Öner’in Mantık Felsefesi ve Mantık İlkelerine Yaklaşımı

TÜRK FELSEFE DERNEĞİ YAYINI FELSEFE DÜNYASI, no.69, pp.233-261, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fârâbî’de Mantık Bilimine İlişkin Bazı Temel Meseleler

BILIMNAME, vol.2019, no.37, pp.629-660, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Mantıksal ve Metafiziksel Açıdan İbn Rüşd Felsefesinde İmkân

KUTADGUBİLİG FELSEFE – Bilim Araştırmları Philosophy– Sicience Reserch, no.38, pp.191-220, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Modal/Kipli Önermelerin Döndürmesinde İbn Rüşd’ün Aristoteles Savunusundan Hareketle İbn Sînâ Eleştirisi

MUKADDİME, vol.7, no.2, pp.361-376, 2016 (International Refereed University Journal)

Önermenin Unsurlarından “Bağ” ın Durumuna İlişkin İbn Rüşd’ün Tutum ve Eleştirileri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.44, pp.1374-1382, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cürcânî ve er-Risâletü’l-kübrâ fi’l-mantık Adlı Eseri

İSLÂMÎ İLİMLER DERGİSİ/JOURNAL OF ISLAMIC SCIENCES, vol.9, no.2, pp.149-175, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aristoteles ve Fârâbî’nin Kıyas Tanımları Üzerine İbn Bâcce Ve İbn Rüşd’ün Çözümlemeleri

IX. INTERNATİONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA, Prag, Czech Republic, 6 - 08 August 2019, pp.249-260

Mevlana'da Paradoks

3. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Urumye, Iran, 15 - 16 October 2014, pp.1429-1553

Books & Book Chapters

Other Publications