Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/ İslam Hukuku Bilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2006 Post Graduate

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi / Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  İSLAM BORÇLAR VE AİLE HUKUKUNDA KASIT VE ETKİSİ

  Erciyes University, Sosyal Bilimleri Enstütüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku Bilim Dalı

 • 2006 Post Graduate

  İSLÂM HUKUK METODOLOJİSİNDE DELİLLERİN TEÂRUZU VE TERCÎH KAİDELERİ

  Van Yüzüncü Yil University, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Hukuku

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic

Certificates, Courses and Trainings

 • 201810. Uluslararası Tahkik Kursu

  Education Management and Planning , TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM)

 • 2010Kayseri Eğitim Merkezi Müdürlüğü

  Education Management and Planning , Diyanet İşleri Başkanlığı

 • 2008Nilüfer Eğitim Merkezi Müdürlüğü

  Foreign Language , Diyanet İşleri Başkanlığı