Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ORNAMENTED STUCCO FRAGMENTS FROM HOSAP CASTLE IN 2017 EXCAVATION SEASON

SANAT TARIHI DERGISI-JOURNAL OF ART HISTORY, vol.29, no.1, pp.275-299, 2020 (ESCI) identifier

Hicaz Demiryolu ve Ürdündeki Osmanlı Dönemi Tren İstasyonları

yüzüncü yıl üniversitesi sosyal Bilimler enstitüsü dergisi Ortadoğu özel sayısı, pp.135-164, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hakkâri Meydan Medresesi

VAKIFLAR DERGİSİ, no.29, pp.373-396, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

An Example of the Use of Wood in the Ottoman Period Religious Buildings in Trabzon: Hayrat Dereyurt Village Central Old Mosque

2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF TURKOLOGY STUDIES, 25 - 26 November 2020, pp.71-72 Creative Commons License

“Hoşap Kalesi Kazısı 2015 Yılı Kazı Ve Restorasyon Çalışması

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.131-132

An Evaluatıon On The Fortresses In Jordan In Islam Perıod

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.86

Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami Süslemelerinin Üslup ve Estetik Açıdan Değerlendirilmesi

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.179-180

Hoşap Kalesi Kazısı -2011

XVI.ORTAÇAĞ -TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Sivas, Turkey, 18 - 20 October 2012, vol.2, pp.749-764

Books & Book Chapters

Kültürler Potası İstanbul

in: EDEBİYAT FAKÜLTESİ PANELLERİ, Duman Z, Editor, Hiper Yayıncılık, İstanbul, pp.345-350, 2017

Ortaçağ ve Sonrası

in: Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri I Tarihsel Değerler, Kılıç S., Editor, Van Valiliği, Van, pp.171-313, 2006

Ortaçağ ve Sonrası

in: Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri I Tarihsel Değerler, SİNAN KILIÇ, Editor, T.C. Van Valiliği, Van, pp.171-313, 2006

Ortaçağ ve Sonrası

in: Van 2006 Kültür ve Turizm Envanteri-I- Tarihsel Değerler, Sinan KILIÇ, Editor, Kömen Reklam Tasarım Tanıtım Ltd. Şti., İstanbul, pp.171-313, 2006

Expert Reports