Biyografi

Kamu Yönetimi Profesörü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Yüksek Lisans derecesini Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda ve doktora derecesini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Dalı’nda 2008 yılında tamamladı. 2009 yılında Yrd. Doç. Dr., 2013 yılının Ekim ayında Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası alanında Doç. Dr. ve 2018 yılında yine aynı alanda Prof. Dr. unvanını aldı. 2008 yılından bu yana Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yerel yönetimler, kentsel politikalar, kent ekonomisi, çevre politikaları, kent ve hukuk, afet yönetimi ve politikaları derslerini vermektedir. Ayrıca, 2014-2017 yıllarında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Programı’nda imar hukuku, yerel yönetimler, Türkiye’de konut politikası ve kent ekonomisi derslerini yürütmüştür. Belediye yönetimi, kentleşme, imar, afet, konut politikaları, kentsel dönüşüm, kalkınma ajansları, stratejik planlama, yerel kalkınma ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi konularında yayınlanmış olan kitapları, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası makaleleri, sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve projeleri bulunmaktadır.

2016-2018 yılları arasında Van YYÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı ve Van Tuşba Kent Konseyi Başkanlığı ve 11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2013-2022 yılları arasında Van YYÜ Kent Araştırmaları Merkezi kurucu müdürlüğü yapmıştır. 2015 yılından bu yana da TOBB/TEPAV Van İli Akademik Danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir. 4 Mart 2021-9 Mart 2022 tarihleri arasında  Erciş İşletme Fakültesi'ne Dekan Vekili ve 10 Mart-31 Mart 2022 tarihleri arasında Rektör Danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. 1 Nisan 2022 tarihinde Yükseköğretim Kanununun 38. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştır.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye 2002 - 2008
Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, Türkiye 1997 - 2001
Lisans, İnönü Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye 1992 - 1996

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Yabancı Dil, General English Course, SWAN Training Institute/Ireland/Dublin, 2016

Yaptığı Tezler

Doktora, Türkiye'de Kentsel Rant: Devlet Mülkiyetinden Özel Mülkiyete Geçiş Süreci, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Abd Kent Ve Çevre Bilimleri, 2008
Yüksek Lisans, Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politikalarda Temel Değişmeler, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kamu Yönetimi Abd/Kentleşme Ve Çevre Sorunları Bilim Dalı, 2001

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2013 - 2018
Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Bölümü, 2016 - 2017
Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 - 2017
Yrd.Doç.Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2009 - 2013
Araştırma Görevlisi Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2008 - 2009
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi , 2002 - 2008
Araştırma Görevlisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2001 - 2002

Akademik İdari Deneyim

Dekan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş İşletme Fakültesi, 2021 - 2022
Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2019 - 2022
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2013 - 2022
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2008 - 2021
Dekan Yardımcısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2018 - 2018
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kalite Alt Komisyonu, 2017 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, 2017 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yk Üyesi, 2017 - 2018
Bölüm Başkanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2016 - 2018
YÖKAK Danışma Kurulu Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2013 - 2018
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Yüksekokulu, 2015 - 2016
Dekan Yardımcısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2012 - 2016
BAP Bilimsel Komisyon Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2011 - 2015
Dekan Yardımcısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, 2010 - 2011

Verdiği Dersler

İslam'da Şehir ve Medeniyet, Doktora, 2020 - 2021
Kentleşme ve Yerel Yönetimler, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Kentsel Politikalar, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Çevre Politikası ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Kentsel Politikalar, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Yerel Yönetim Kuramları, Lisans, 2020 - 2021
Çevre Politikaları, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Kent ve Hukuk, Lisans, 2020 - 2021
Yerel Siyaset ve Yerel Seçimler, Doktora, 2020 - 2021
Yerel Yönetim ve Politikaları, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Yerel Yönetim ve Politikaları, Yüksek Lisans, 2020 - 2021
Yerel Yönetimler ve Politikaları, Yüksek Lisans, 2018 - 2019, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016
Çevre Politikaları, Lisans, 2017 - 2018
Türk Yerel Yönetim Sistemi, Lisans, 2017 - 2018
Çevre Politikası ve Yönetimi, Lisans, 2015 - 2016
Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi, Doktora, 2015 - 2016
Türk Yerel Yönetim Sistemi, Lisans, 2015 - 2016
Yerel Yönetim Kuramları, Lisans, 2015 - 2016
Kentleşme Politikası, Lisans, 2015 - 2016
Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Kent ve Hukuk, Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Turan A., Göçün Kentleşme Üzerinde Etkileri: Van Örneği, Yüksek Lisans, B.Göksoy(Öğrenci), 2017
Turan A., Türkiye Belediyeler Birliği ve Hizmetiçi Eğitim, Yüksek Lisans, B.Jaffar(Öğrenci), 2016
Turan A., Van Depremi Örneğinde Afet Sonrası İskan Politikaları, Yüksek Lisans, C.Giyik(Öğrenci), 2016
Turan A., Türkiye’nin İltica Politikası ve Coğrafi Çekincenin Kaldırılmasının Van’daki Sığınmacılar Üzerindeki Olası Etkileri,, Yüksek Lisans, Z.Kunaç(Öğrenci), 2016
Turan A., Türkiye’de Kamu Denetçiliği/Ombudsman Kurumu Ve Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans, M.Altun(Öğrenci), 2015
Turan A., İmar Planlarının Uygulanabilirliği: Van Kent Örneği, Yüksek Lisans, E.Gülaç(Öğrenci), 2014
Turan A., Vakıf Arazilerinin Siirt’in Kentleşme Sürecine Etkisi, Yüksek Lisans, Y.Şen(Öğrenci), 2014
Turan A., Van İli Örneğinde Hazine Arazilerinin Yönetimi ve Yatırımlara Tahsisi, Yüksek Lisans, N.Çalışkan(Öğrenci), 2012
Turan A., Türkiye’de Güvenlik Yönetimi, Yüksek Lisans, B.Emiroğlu(Öğrenci), 2011
Turan A., Taşınmaz Üzerindeki Hakkın Gelişimi Temelinde İcra ve İflas Hukukunda İpotek, Yüksek Lisans, M.Turan(Öğrenci), 2011

Jüri Üyelikleri

Akademik Kadroya Atama-Yardımcı Doçentlik, Profesörlük Sınav Jürisi, Muş Alparslan Üniversitesi, Şubat, 2020
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Ekim, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Mart, 2019
Doçentlik Sınavı, Doçentlik Sınav Jürisi, ÜAK, Mart, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Desteklenen Projeler

Turan A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Projesi, 2019 - 2019
Turan A., SAĞOL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Belediye Hizmetleri ve Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Tuşba İlçe Belediyesi Örneği, 2017 - 2019
Turan A., Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, CBS Tabanlı Türkiye Sanayi Envanteri Bilgi Sisteminin Oluşturulması Ar-Ge Projesi, 2017 - 2018
Turan A., AB Destekli Diğer Projeler, Techincal Assistance for Expansion of Van Enterprise Development Centre, 2016 - 2018
Turan A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de Kamu Emek Sürecinin Meta Üretim Süreci Niteliği Kazanması: Akademik Emek Süreci Örneği, 2014 - 2018
Yaralı Akkaya A., Turan A., İzci F., Avaner T., Azimli Çilingir G., Tuğ Levent G., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYFOR 14), 2017 - 2017
Turan A., GÖKSOY B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Göçün Kentleşme Üzerindeki Etkileri:Van Örneği, 2017 - 2017
Turan A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Ordu İli Aktif Sektörleri Uluslararası Rekabetçilik Analizi ve 2023 Stratejik Gelişim Vizyonu, 2015 - 2016
Turan A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, KOBİ’lerin Verimlilik Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Projesi, 2015 - 2016
Turan A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Bingöl Sanayi Sektörü Mevcut Durum Analizi ve Stratejik Vizyonu, 2015 - 2015
Turan A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Oda ve Borsaların Kapasite Artırımı Projesi, 2014 - 2015
Turan A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Van YYÜ Teknokent A.Ş. Stratejik Planı 2015-2020, 2014 - 2015
Turan A., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, Van İli ve İlçeleri Vizyon 2023 Ortak Akıl Stratejik Eylem Planı, 2014 - 2015
Turan A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Türkiye'de İmar Planlarının Uygulanabilirliği: Van Kenti Örneği, 2014 - 2015
Turan A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Belediyeden Büyükşehir Belediyesi Sistemine Geçiş Sürecinde Hizmet Sunumu ve Yerel Katılım Bağlamında Van Büyükşehir Belediyesi, 2014 - 2015
Turan A., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Diyadin İlçesi Kalkınma Stratejik Eylem Planı, 2014 - 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Public Policy and Administration Review , Yayın Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
Journal of Global Peace and Conflict , Yayın Kurul Üyesi, 2013 - Devam Ediyor
YYÜ İİBF DERGİSİ, Yayın Kurul Üyesi, 2017 - 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

American Research Institute, Yönetim Kurulu Üyesi, 2012 - Devam Ediyor
TUŞBA KENT KONSEYİ, Başkan, 2018 - 2019

Bilimsel Hakemlikler

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2020
Van YYÜ İİBF Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2019
Van YYÜ İİBF Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2019
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kasım 2019
YYÜ SBE Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2017
Trakya Üniversitesi , Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2017
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Eylül 2017
Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ağustos 2017
Memleket Siyaset ve Yönetim, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2017
YYÜ SBE Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2017
YYÜ SBE Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
YYÜ İİBFD, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2016
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2016
YYÜ SBE Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2016
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2016
TÜBİTAK Projesi, Mart 2016
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2016
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2015

Bilimsel Danışmanlıklar

TOBB, TEPAV, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye, 2014 - Devam Ediyor

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

11. Kalkınma Planı Yerel Yönetimler ÖİK, Kalkınma Bakanlığı, Turkey, 2017 - 2018
İl İdaresinin Kapasitesinin Geliştirilmesi, İçişleri Bakanlığı, Turkey, 2017 - 2018

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Van Deprem Zirvesi, Moderatör, Van, Türkiye, 2019
Van Kent Kültürü Paneli, Davetli Konuşmacı, Van, Türkiye, 2019
İmar Hukuku Paneli/HUDER, Davetli Konuşmacı, Van, Türkiye, 2019
MARUF, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2019
KALİTE VE STRATEJİ EKSENİNDE PLANLAMA, Davetli Konuşmacı, Edirne, Türkiye, 2019
BEŞERİ SERMAYENİN KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONFERANSI, Oturum Başkanı, Van, Türkiye, 2018
III. KENTFOR, Oturum Başkanı, Karaman, Türkiye, 2018
Ergene Havzasında Mühendisler Sempozyumu, Panelist, Tekirdağ, Türkiye, 2016
Akademisyenler ve Gazeteciler Başkanlık Sistemini Tartışıyor, Panelist, Van, Türkiye, 2016
21.Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2016 Bahar II: Kent ve Kentliler, Panelist, Ankara, Türkiye, 2016
KAYFOR 13, Oturum Başkanı, Konya, Türkiye, 2015
Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Strateji Geliştirme Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, Ankara, Türkiye, 2015

Akademi Dışı Deneyim

Bakanlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Sivil Toplum Kuruluşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Belediye, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü
Diğer Kamu Kurumu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü