Biography

1994 yılında Ağrı’da dünyaya gelen HAKÇIOĞLU ilk öğretim, lise ve üniversite tahsilatını Van’da tamamladı. Bu süre zarfında başta babası olmak üzere yörenin farklı yerlerinde birçok değerli âlimden klasik medrese eğitimi aldı. 2015-2018 yılları arasında Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezinde ihtisas eğitimini tamamlayan HAKÇIOĞLU, 2018 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. 2021 tarihinde Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ danışmanlığında “Arap Gramerinde Zarûret Olgusu” adlı teziyle doktor oldu. Ağustos 2022 tarihinde halen devam etmekte olduğu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. İleri derecede Arapça, orta seviyede Farsça bilen HAKÇIOĞLU'nun yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümü yazıları, değişik illerde yapılmış olan kongre ve sempozyum organizasyonlarında sunmuş olduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Foreign Languages

Arabic, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Education Management and Planning, Trabzon dini yüksek ihtisas Merkezi Kursiyeri 2015-2018, diyanet, 2015

Dissertations

Doctorate, Arap Gramerinde Zarûret Olgusu, Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2021
Postgraduate, Arap gramerinde ğarîbu'l-i'râb çalışmaları ve İbn 'Âbidîn'in "el-Fevâidu'l-'Acîbe fî i'Râbi'l-Kelimâti'l-Ğarîbe/the works of ğarîbu'l-i'râb in Arabic grammar and the work of Ibn'Abidîn"al-Favâid al-'Acîbe fi i İ'râbi'l-Kelimât al-Gharîbe, Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/Arap Dili Ve Belağatı, 2017

Research Areas

Theology, Arabic Language and Eloquence, Basic Islamic Sciences, Linguistics, Interpreting and Translating

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Activities in Scientific Journals

Van İlahiyat Dergisi, Scientific Committee Membership, 2021 - Continues
Van İlahiyat Dergisi, Publication Committee Member, 2021 - Continues

Scientific Refereeing

Balıkesir İlahiyat Dergisi, Other journals, May 2022
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Other Indexed Journal, May 2022
Balıkesir İlahiyat Dergisi, Other journals, April 2022
Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu, Conference Paper (Full Text), January 2022
Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu, Conference Paper (Full Text), January 2022
Van İlahiyat Dergisi, Other Journals, October 2021

Tasks In Event Organizations

Hakçıoğlu M. M., 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Scientific Congress, Van, Turkey, Mayıs 2022

Metrics

Congress and Symposium Activities

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Attendee, İstanbul, Turkey, 2021
Bilhikem 3. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, Attendee, Van, Turkey, 2020
Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu, Attendee, Iğdır, Turkey, 2019