Biyografi

1994 yılında Ağrı’da dünyaya gelen HAKÇIOĞLU ilk öğretim, lise ve üniversite tahsilatını Van’da tamamladı. Bu süre zarfında başta babası olmak üzere yörenin farklı yerlerinde birçok değerli âlimden klasik medrese eğitimi aldı. 2015-2018 yılları arasında Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezinde ihtisas eğitimini tamamlayan HAKÇIOĞLU, 2018 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalında Öğretim Görevlisi kadrosuna atandı. 2021 tarihinde Doç. Dr. Abdulhadi TİMURTAŞ danışmanlığında “Arap Gramerinde Zarûret Olgusu” adlı teziyle doktor oldu. Ağustos 2022 tarihinde halen devam etmekte olduğu Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. İleri derecede Arapça, orta seviyede Farsça bilen HAKÇIOĞLU'nun yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümü yazıları, değişik illerde yapılmış olan kongre ve sempozyum organizasyonlarında sunmuş olduğu tebliğleri bulunmaktadır.

Yabancı Diller

Arapça, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Trabzon dini yüksek ihtisas Merkezi Kursiyeri 2015-2018, diyanet, 2015

Yaptığı Tezler

Doktora, Arap Gramerinde Zarûret Olgusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2021
Yüksek Lisans, Arap gramerinde ğarîbu'l-i'râb çalışmaları ve İbn 'Âbidîn'in "el-Fevâidu'l-'Acîbe fî i'Râbi'l-Kelimâti'l-Ğarîbe/the works of ğarîbu'l-i'râb in Arabic grammar and the work of Ibn'Abidîn"al-Favâid al-'Acîbe fi i İ'râbi'l-Kelimât al-Gharîbe, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/Arap Dili Ve Belağatı, 2017

Araştırma Alanları

İlahiyat , Arap Dili ve Belagati, Temel İslam Bilimleri, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Van İlahiyat Dergisi, Bilim Kurulu Üyeliği, 2021 - Devam Ediyor
Van İlahiyat Dergisi, Yayın Kurul Üyesi, 2021 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Balıkesir İlahiyat Dergisi, Diğer Dergiler, Mayıs 2022
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2022
Balıkesir İlahiyat Dergisi, Diğer Dergiler, Nisan 2022
Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu, Bildiri (Tam Metin), Ocak 2022
Din, Düşünce ve Ahlak Sempozyumu, Bildiri (Tam Metin), Ocak 2022
Van İlahiyat Dergisi, Diğer Dergiler, Ekim 2021

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Hakçıoğlu M. M., 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu, Van, Türkiye, Mayıs 2022

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021
Bilhikem 3. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, Katılımcı, Van, Türkiye, 2020
Uluslararası Eyyubiler Sempozyumu, Katılımcı, Iğdır, Türkiye, 2019