Education Information

Education Information

 • 2015 - 2021 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2010 - 2014 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İlahiyat Fakültesi, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  İlahiyat Eğitiminin Kimlik ve Ahlaki Yargı Gelişimine Etkisi

  Van Yüzüncü Yil University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2014 Postgraduate

  İlkokul Dönemi Çocuklarının Dini ve Ahlaki Tutumlarının Oluşmasında Anne ve Babanın Rolü (Şırnak Örneği)

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Eğitimi

Foreign Languages

 • A1 Beginner English