Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2020 - Continues Assistant Professor

    Van Yüzüncü Yil University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

  • 2018 - 2020 Doktor

    Public Hospital, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji

  • 2017 - 2018 Doktor

    Public Hospital, Varto Devlet Hastanesi, Üroloji

Courses

  • Doctorate Testis Torsiyonu