Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı, Turkey

 • 1998 - 2003 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Agriculture, Tarım Ekonomisi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğin Türkiye Sütçülük Sektörüne Muhtemel Bölgesel Etkilerinin Analizi

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı

 • 2008 Postgraduate

  Van İlindeki Tarım Üreticilerinin Örgütlenmeye Bakışı ve Örgütlenmeye İlişkin Sorunları

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English