Education Information

Education Information

  • 2015 - 2018 Postgraduate

    Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Oyunları, Turkey

Dissertations

  • 2018 Postgraduate

    AYDIN GELENEKSEL DANSLARININ ETNOKOREOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

    Ege University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Oyunları Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English