Biography


Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Bir süre  MEB’e bağlı resmi okullarda öğretmen olarak, daha sonra da YYÜ ve Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. YÖK yurtdışı doktora araştırma bursu kapsamında bir yıl süreyle ABD Indiana University’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Macaristan University of West Hungary'de misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.  Araştırmaları, çocuklarda bilişsel gelişim ve aile eğitimi konularında yoğunlaşmaktadır. Değişik illerdeki öğretmenlere ve anne babalara yönelik seminerler vermekte, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara bildiriler sunmakta ve bilimsel makaleler yayınlamaktadır.  

Education Information


Foreign Languages


Dissertations


Research Areas


Social Sciences and Humanities, Education, Preschool Education

Academic Titles / Tasks


Professional Experience


Courses


Advising Theses


Jury Memberships


Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes


Articles Published in Other Journals


Books & Book Chapters


Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings


Supported Projects


Activities in Scientific Journals


Memberships / Tasks in Scientific Organizations


Scientific Refereeing


Invited Congress and Symposium Activities


Citations


Scholarships