Biyografi


Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Bir süre  MEB’e bağlı resmi okullarda öğretmen olarak, daha sonra da YYÜ ve Hacettepe Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. YÖK yurtdışı doktora araştırma bursu kapsamında bir yıl süreyle ABD Indiana University’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Macaristan University of West Hungary'de misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.  Araştırmaları, çocuklarda bilişsel gelişim ve aile eğitimi konularında yoğunlaşmaktadır. Değişik illerdeki öğretmenlere ve anne babalara yönelik seminerler vermekte, ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara bildiriler sunmakta ve bilimsel makaleler yayınlamaktadır.  

Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Okul Öncesi Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler


Mesleki Deneyim


Verdiği Dersler


Yönetilen Tezler


Jüri Üyelikleri


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Desteklenen Projeler


Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler


Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler


Bilimsel Hakemlikler


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri


Atıflar


Burslar