Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2016 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi; Floresans Özelliğe Sahip Yeni Bir Konjuge İmidazol Molekülünün Sentezi ve Solvatokromik Özelliğinin İncelenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 2016 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, İyon Duyarlı ve Floresans Özelliğe Sahip Organik Sensörün Tasarlanması, Sentezi ve Uygulamaları

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2016 4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi; Fe+3 İyonlarına Duyarlı Fluorometrik Organik Sensörün Tasarlanması, Sentezi ve Canlı Hücrelerde Fe+3 Tayininde Kullanılması

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII, “Synthesis of conjugated imidazole derivatives and examination of their solvatochromism

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII, “Synthesis of 2,3-disubstituted thiophenes: intermolecular heterocyclization of alkynones with 2-mercaptoacetaldehyde under metal-free conditions

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII, “Synthesis and application of logical molecules having fluoroionophore motif for cation sensing

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry TRAMECH VIII “Gold catalyzed synthesis of pyrrole and indole fused heterocycles via alkyne cyclization

  Attendee

  Turkey

 • 2015 3rd International BAU Drug Design Congress Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery & Patented Drug Development, “Synthesis Of Di-Substituted Imidazole Derivatives And Their Applications In The Cell-Imaging

  Attendee

  Turkey

 • 2015 3rd International BAU Drug Design Congress Novel Methods and Emerging Targets in Drug Discovery & Patented Drug Development, “Synthesis of tetra-substituted pyrazole molecules and their SAR studies on cannabinoid receptors

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Synthesis of Pyrrole-fused N’-acyl C,N-cyclic azomethine imine derivatives and analysis of their aromaticity and NBO

  Attendee

  Turkey

 • 2015 Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, Oxime-Oxime Rearrangement via Gold catalyzed alkyne cyclization reactions of N-alkyne substituted indole derivatives

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2015 13th İbni Sina International Conference on Pure and Applied Heterocyclic Chemistry, Gold Catalyzed Alkyne Cyclization Reactions of N-Alkyne Substituted Indole Derivatives: Oxime-Oxime Rearrangement

  Attendee

  Talkhâ, Egypt

 • 2014 15. Tetrahedron Symposium Asia Edition, Challenges in Bioorganic and Organic Medicinal Chemistry, “Worthwile Strategy to Synthesize Analogues of Procaspase-Activating Compounds (PAC) with Pyridazinone Unit: Experiment- and Computer-Based Study

  Attendee

  Singapore, Singapore

 • 2014 2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, N-sübstitüe İndol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Reaksiyonları: Pirazinoindol-N-oksit Sentezi ve Oksim-Oksim Düzenlenmesi

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2014 I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, “Pirolotriazepin Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyon Mekanizmasının DFT Yöntemi ile Modellenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 2014 I. Ulusal Hesaplamalı Kimya Çalıştayı, “7-Azaindolizin Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyon Mekanizmasının DFT Metodu ile Modellenmesi

  Attendee

  Van, Turkey

 • 2014 II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “Pirol Halkasına Kondenze Oksazin Türevlerinin Sentezi

  Attendee

  Turkey

 • 2014 II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “Pirol Halkasına Sahip İndolizin İskeletinin Allen Dimerizasyonu Üzerinden Sentezi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “N-Sübstitüe İndol Türevlerinin Elektrofilik Halkalaşma Reaksiyonları

  Attendee

  Turkey

 • 2014 II. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “Azaindolizin Türevlerinin Sentezi ve Reaksiyon Mekanizmasının DFT Yöntemi ile Modellenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 2013 I. Uluslararası Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi “Design and Synthesis of Pyrrolotriazepine Skeletone:Theoretical Studies on the Formation of the Products” Bakü

  Attendee

  Baku, Azerbaijan

 • 2013 I. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi

  Attendee

  Turkey

 • 2013 I. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “Piridin Halkasına Kondenze 6- ve 7- üyeli Heterosiklik Sistemlerin Sentezi

  Attendee

  Turkey

 • 2013 1. INTERNATIONAL CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING CONGRESS

  Session Moderator

  Baku, Azerbaijan

 • 2013 I. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, “İndolizin Alkaloidlerinin Temel İskeleti için Sentetik Yöntemlerin Geliştirilmesi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2012 XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, “Elektrofilik siklizasyon Reaksiyonlarına Yeni bir Bakış: Pirolotriazepin İskeletinin Sentezi

  Attendee

  Turkey

 • 2012 XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, “Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Türevlerin Sentezi

  Attendee

  Muğla, Turkey

 • 2012 XXVI. Ulusal Kimya Kongresi, “Piridin Halkasına Kondenze Olmuş 6- ve 7- Üyeli Heterobisiklik Sistemlerinin Sentezi

  Attendee

  Turkey

 • 2010 XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, “Spirosiklik İndol Sentezinde Yeni Bir Yöntem; Spirosiklik İndol ve Spiroheterosiklik İndol Bileşiklerinin Sentezi

  Attendee

  Turkey

 • 2010 XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, “Pd(0) Kompleksi Üzerinden Asetilen Bulunduran Kinon Türevlerinin Sentezi (Cross-Coupling) ve Bu Türevlerin Mn(OAc)3 ile Reaksiyonu Üzerine Bazı Çalışmalar

  Attendee

  Zonguldak, Turkey

 • 2009 XXIII. Ulusal Kimya Kongresi "Bazı Furandionların Siklopentadienle Reaksiyonları

  Attendee

  sivas, Turkey

 • 2009 XXIII Ulusal Kimya Kongresi “Bazı Furandionların Fenolik Bileşiklerle Reaksiyonları

  Attendee

  Turkey

 • 2009 XXIII Ulusal Kimya Kongresi "Mono, Di, Tri ve Tetra Asetilen Bulunduran Kinon Türevlerinin Sentezlenmesi

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 2008 XXII. Ulusal Kimya Kongresi "4-etoksikarbonil-5-fenil-2,3-furandion’un bazı hidrazinlerle farklı çözücü ortamında reaksiyonlarının araştırılması

  Attendee

  Gazimagusa, Cyprus (Kktc)

 • 2008 XXII. Ulusal Kimya Kongresi "4-asetil-5-benzoil-2-fenil-6-metil-4(1H)-piron’un mono alkil aminlerle ekimolar reaksiyonlarının incelenmesi

  Attendee

  Gazimagusa, Cyprus (Kktc)

Awards

 • November 2019 TÜBA-GEBİP

  TÜBA

Scholarships

 • 2013 - Continues YURTİÇİ ARAŞTIRMA BURSU

  Other Government Agencies

 • 2012 - Continues 2233 KODLU YURTİÇİ ARAŞTIRMA BURSU

  TUBITAK

Citations

Total Citations (WOS): 254

h-index (WOS): 9