Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

(Özellik) Empatik Öfke Ölçeği'nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.3, no.6, pp.237-250, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Repercussions of court decisions on the development of collective conscientious beliefs: a social-psychological perspective

6th GLOBAL CONFERENCE ON PSYCHOLOGY RESEARCHES, İstanbul, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.20-22

Marriage in Turkey: a systematic review of the social psychological

4th International Symposium on Innovative Approaches in Social-Human and Administrative Sciences, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.20-22

Books & Book Chapters

Ahlaki Çözülme Kuramı

in: Sosyal Psikoloji Kuramları II, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.151-187, 2021 Sustainable Development

Kadınlara Yönelik Önyargılara Yeni Bir Bakış: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramı

in: Sosyal Psikoloji Kuramları I, Meryem Berrin Bulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.291-325, 2021

Vicdani/ahlaki körleşme: Sosyal kimlik, algılanan gruplararası tehdit, yetkecilik ve söylem ilişkileri bağlamında değerlendirme

in: Sosyal bilimlerde akademik araştırmalar, Taştan Z, Duman M. Z., Yılmaz G, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.115-142, 2019