Arş.Gör.Dr.

Ömer Faruk Keleş


Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Patoloji Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2020

2016 - 2020

Doktora

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji (Dr), Türkiye

2012 - 2016

2012 - 2016

Yüksek Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimler, Patoloji, Türkiye

2007 - 2012

2007 - 2012

Lisans

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

Ratlarda deneysel olarak diethylnitrosamine ile indüklenen hepatosellüler karsinogenezis sürecinde urtica dioica’xxnin antitümör etkinliğinin araştırılması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patoloji (Dr)

2016

2016

Yüksek Lisans

MEZBAHADA KESİLEN KOÇLARIN ORŞİTİS VE EPİDİDİMİTİSLERİ ÜZERİNE MAKROSKOBİK, MİKROSKOBİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Değerler, Eğitici Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Akademi Eğitim Danışmanlık

2016

2016

Deney Hayvanları Kullanımı Sertifaka Programı

Sağlık ve Tıp

YÜSEM

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Veteriner Patoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi

Lisans

Lisans

Nekropsi Bilgisi

Lisans

Lisans

Genel Patoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Chemopreventive efficacy of juniper berry oil (Juniperus communis L.) on azoxymethane-induced colon carcinogenesis in rat

Yaman T. , Uyar A., Kömüroğlü A. U. , Keleş Ö. F. , Yener Z.

NUTRITION AND CANCER-AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.73, sa.1, ss.133-146, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2020

2020

Use of an antiarrhythmic drug against acute selenium toxicity

Yücel U. M. , Başbuğan Y. , Uyar A., Kömüroğlü A. U. , Keleş Ö. F.

JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY, cilt.59, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Congenital extraneural hemangioblastoma in a lamb

Yaman T. , Karasu A. , UYAR A., Kuşçu Y. , Keleş Ö. F.

JOURNAL OF VETERINARY DIAGNOSTIC INVESTIGATION, cilt.31, sa.2, ss.263-266, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2018

2018

Epithelioid and spindle-cell hemangioendothelioma in the brain of a dog

Yaman T. , UYAR A., Keleş Ö. F. , Yener Z.

VETERINARNI MEDICINA, cilt.63, sa.3, ss.40-45, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

Protective effects of silymarin on methotrexate-induced damages in rat testes

Yaman T. , UYAR A., Kaya M. S. , Keleş Ö. F. , USLU B. A. , Yener Z.

BRAZILIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.54, sa.1, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Histopathological Findings of Foot-Rot Disease Which Causes Deaths in a Sheep Flock

Yaman T. , UYAR A., Keleş Ö. F. , Yener Z.

ACTA SCİENTİAE VETERİNARİAE, sa.45, ss.1-5, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Examination of sheep in which injection of Yeldif (R) induced sudden death

Uyar A. , Yener Z. , Başbuğan Y. , Keleş Ö. F. , Yaman T.

MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, cilt.73, sa.8, ss.473-478, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Examination of Some Endoparasites Prevalence in Romanov Sheep Imported from Ukraine

Ayan A. , Yaman T. , Keleş Ö. F. , Tutun H.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.99-103, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Heavy Infestation of Phoenicolepsis Nakurensis in a Flamingo (Phoenicopterus Ruber) in Van

Akgül Ö., Aslan L. , Akgül Y. , Ekici P. , Keleş Ö. F. , Özkan C. , et al.

International Journal of Current Research, cilt.9, sa.7, ss.54334-54336, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Holştayn Bir İnekte Lumpy Skin Disease (Nodüler Ekzantem) Olgusu

Uyar A. , Yener Z. , Yıldırım S., Keleş Ö. F.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, cilt.29, sa.1, ss.49-53, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Examination of Some Endoparasites Prevalence in Romanov Sheep Imported from Ukraine

Ayan A. , Yaman T. , Keleş Ö. F. , TUTUN H.

21. Parazitoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Eylül - 03 Ekim 2019, ss.474

2018

2018

Pathological Studies on Orchitis and Epididymitis in Ram Slaughtered at Van region Slaughterhouses

Keleş Ö. F. , Yener Z. , ilhan f.

1.Inetrnational GAP Agriculture -Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 Mayıs - 27 Nisan 2018, ss.464

2018

2018

Squamous Cell Carcinoma in Cattle

Alkan İ. , Taş A. , Aslan L. , Keleş Ö. F. , Sancak T. , Kuşçu Y. , et al.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.182

2018

2018

Interdigital Fibroma in A Cattle

Alkan İ. , Aslan L. , Taş A. , Kayıkcı C. , Sancak T. , Kuşçu Y. , et al.

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.196

2018

2018

Pathological Findings of Ostertagiosis in Sheep

Keleş Ö. F. , Yaman T. , Uyar A., Ayna E., Yener Z.

1.Inetrnational GAP Agriculture -Livestock Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.465

2017

2017

EFFECTS OF SILYMARIN ON METHOTREXATE-INDUCED TESTICULAR DAMAGE IN RATS

Yaman T. , Uyar A. , Keleş Ö. F. , Yener Z.

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants,, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Nisan 2017, ss.112

2017

2017

A HISTOPATHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF ANTIDIABETIC EFFECTS OF HERACLEUM PERSICUM EXTRACT IN EXPERIMENTALLY DIABETIC RATS

Yaman T. , Uyar A. , Keleş Ö. F. , Alkan E. E. , Çelik İ. , Yener Z.

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Nisan 2017, ss.100

2017

2017

Antidiabetic Effects of Ferula spp L. Extract in Streptozotocin Induced Diabetic Rats: Histopathological, Immunohistochemical and Biochemical Investigations

Uyar A. , Yaman T. , Keleş Ö. F. , Demir A., Çelik İ. , Yener Z.

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.64-65

2017

2017

Histopathological and Immunohistochemical Study of Antidiabetic Effects of Heracleum persicum Extract In Experimentally Diabetic Rats

Yaman T. , UYAR A., Alkan E. E. , Çelik İ. , Keleş Ö. F. , Yener Z.

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.100-101

2017

2017

Protective Effects Of Bryonia multiflora Extract on Pancreatic Beta Cells, Liver And Kidney of Streptozotocin-Induced

Uyar A. , Yaman T. , Keleş Ö. F. , Alkan E. E. , Çelik İ. , Yener Z.

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.94-95

2016

2016

The protective effect of astaxanthin on remote hepatic, renal, and cardiac tissues after lower extremity ıschemia-reperfusion injury in rats

Akkoyun H., Bengü A. Ş. , Uyar A. , Akkoyun M. B. , Demir H. , Atçalı T., et al.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.3118

2016

2016

Amiodarone's effects on pathological, hematological and biochemical parameters in acute selenium poisoning

Yücel U. M. , Başbuğan Y. , UYAR A. , Kömüroğlü A. U. , Keleş Ö. F.

52nd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Sevilla, İspanya, 4 - 07 Eylül 2016, cilt.258 identifier

2016

2016

KOYUNLARDA OSTERTAGİOZİS’İN PATOLOJİK BULGULARI

Keleş Ö. F. , Uyar A. , Yaman T. , Yener Z.

Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.33-34

2016

2016

SİMENTAL BİR İNEKTE PERİNEAL SUBVULVAR LEİOMYOSARKOM OLGUSU

Uyar A. , Düz E. , Keleş Ö. F. , Yener Z.

Sekizinci Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.31-32

2016

2016

Pathologıcal And Bıochemıcal Investıgatıon Of The Seen Deaths After Yeldif®Injection Performed By The Growers To Lambs

Uyar A. , Yener Z. , Başbuğan Y. , Keleş Ö. F.

1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 29 Ağustos 2016, ss.27

2016

2016

Protectıve Effects Of Sumach (Rhus Coriaria L.) Extract On Liver And Pancreas Injury Induced By Diabetes Mellitus in Rats

Yaman T. , Uyar A. , Doğan A. , Keleş Ö. F. , Yener Z.

NTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS, Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 22 Ağustos 2016, ss.65

2016

2016

Protective Effects of Stining Nettle (Urtica dioica L.)in Irradiation rats

Yıldızhan K. , Demirtaş Ö. C. , Uyar A. , Huyut Z. , Çakır T. , Yener Z. , et al.

INNOVATION IN MEDICINE SUMMIT 2 ( Innovation in medicine and biosciences), Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.94-95

2014

2014

Holştayn Bir İnekte Lumpy Skin Disease (Nodüler Ekzantem) Olgusu

Uyar A. , Yener Z. , Yıldırım S., Keleş Ö. F.

VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Kars, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.11

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Veteriner Özel Patoloji

Yener Z. , Uyar A. , Yaman T. , Keleş Ö. F.

Matus Basımevi Reklam Ve Yay. Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2016

Desteklenen Projeler

Ödüller

Ekim 2019

Ekim 2019

TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ

TÜBİTAKKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

1 st International GAP Agriculture and Livestock Congress

Katılımcı

Şanlıurfa-Türkiye

2017

2017

The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

Katılımcı

Girne-Kıbrıs (Kktc)

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 22

h-indeksi (WOS): 3