Education Information

Education Information

 • 2009 - 2015 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Tarih, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Düşünce Dünyası

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi