Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Âdâb-ı Muâşeret Yolunda Nazik Bir Savaş: Saygısızlıkla Savaş Derneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.681-694, 2022 (International Refereed University Journal)

Bir Dolandırıcıya Biçilen Toplumsal Roller: Eyüplü Halit Portresi

Tezkire, no.74, pp.205-215, 2021 (Other Refereed National Journals)

Maneviyat Maddeye Karşı: Birinci İnönü Zaferi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.145-156, 2021 (International Refereed University Journal)

İmgeler, Kurgular ve Propaganda

Türkiye Günlüğü, no.144, pp.73-83, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sezai Karakoç Yazınında Batı ya da "Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar"

Tezkire, no.66, pp.33-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fikrin Mürekkeple Sınavı: Mahmut Soydan'ın Gözünden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İle Serbest Cumhuriyet Fırkası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.36, pp.313-328, 2017 (International Refereed University Journal)

Cumhuriyet Döneminin “Çılgınlık Gecesi”: Yılbaşı Eğlenceleri ve Eleştiriler

Tarih Okulu, no.30, pp.419-442, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adnan Menderes'e Gönderilen Mektup ve Telgraflar Üzerine: Stop

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.8, no.27, pp.713-729, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yakın Geçmişte Camilerin Farklı Kurumlara Tahsisi ve Askeri Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.6, no.3, pp.1444-1460, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Mücadeleye "Şark"tan Bir Destek: Siirt Örneği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.27, pp.264-276, 2017 (International Refereed University Journal)

Cumhuriyet Döneminde Çetin Bir Mücadele: Çekirge İle "Savaş"

TURKISH STUDIES, vol.12, no.1, pp.177-190, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Cumhuriyet Dönemi Reklam İlanlarında Alkole Dair Pasajlar

Tezkire, no.59, pp.163-183, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yurdun Büyük Davası" Nüfus ve 1927-1935 Sayımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.309-337, 2016 (International Refereed University Journal)

İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Düşünce Dünyasında Devlet ve Din

Kebikeç, no.41, pp.161-185, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

Bir Kelime İki Özne: Ordu Millet ve 27 Mayıs

Tezkire, no.57, pp.105-115, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Halkevlerinin Kapatılmasının Türk Basınına Yansımaları

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.419-515, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edirne'nin Düşüşü ve Kamuoyundaki Yankıları

Yeni Türkiye Dergisi, no.68, pp.3519-3527, 2015 (Other Refereed National Journals)

Anadoluculuk Akımının Doğuşu

Türk Yurdu, no.289, pp.316-322, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evliliğin Alafranga Yöntemi: Evlilik İlanları

Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS II) , Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.106

Türk Demokrasisinin Halleri: İ. H. Baltacıoğlu’ndan Alternatif Bir Yaklaşım

Hâkimiyet-İ Millîye Uluslararası Bilgi Şöleni, Van, Turkey, 30 October - 01 November 2018, pp.1

Osmanlı İstanbul’unda Aykırı Oyunlar ve Ayrık Otları:Kumar ve Kumarbazlar (1908-1923)

CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 14 - 16 December 2017, pp.431

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Efsanevi Bir Otel: Pera Palas

International West Asia Congress of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.231-241

Halkevleri ve İdeolojik Yapılanması

DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.54

Muhafazakâr Basında Laiklik Üzerine Düşünceler (1946-1960)

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakışlar Uluslararası Kongresi, Van, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.197-198

Milli Mücadeleden Cumhuriyete Devlet ve Aşiret İlişkilerinde Siirt Örneği

Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu, Van, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.50 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Bakışından Atatürk

in: 100. Yılında Milli Mücadele ve Atatürk, Koçlar B., Yakut K., Obuz Ö.,, Editor, Cedit Neşriyat, Ankara, pp.210-225, 2019

MİLLİ MÜCADELE’DEN CUMHURİYET’E DEVLET İLE AŞİRET İLİŞKİLERİNDE SİİRT ÖRNEĞİ

in: Türkiye'de Aşiret Tartışmaları, Parin S., Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.113-128, 2019 Sustainable Development

Şarkın Göz Bebeği

in: Dünden Bugüne Türkiye'de Turizm, Kozak N., Editor, Matbaa:Yıkılmazlar Basın Yayın, Yayımcı: Nazmi Kozak, İstanbul, pp.469-479, 2018

Korumacı-Devletçi Kalkınma Modeline Geçiş (1929-1939)

in: Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi, Yakut K., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, pp.75-106, 2017

Other Publications