Education Information

Education Information

 • 2007 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma Ve İşletme Mühendisliği, Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Deniz Ulaştırma Ve İşletme Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Türk gemiadamlarının mobbing algısı üzerine bir çalışma

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Deniz Ulaştırma Ve İşletme Mühendisliği

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English