Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Kimya , Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Bilimleri, Kimya , Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya , Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Bendimahi Çayı’nda ve Çayın Van Gölü’ne Döküldüğü Noktada Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 2000 Postgraduate

  Poli (2-fenil-1,3-dioksalan-4-il-metil metakrilat-co-stiren) Polimerinin Fiziksel ve Termodinamik Özelliklerinin İnvers Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi

  Van Yüzüncü Yil University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English