Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Artvin Hamamlı (Dolishana) Kilise Cami ve Güneş Saati

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları , vol.10, no.10, pp.1-9, 2000 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Acara Bölgesi Geleneksel Ahşap Cami Mimarisi ve Tiflis Etnografya Müzesinde Bulunan Çikuneti Camisi Üzerine Bir Değerlendirme

ISPEC 3. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.1197-1233

1877-1878 Osman-Rus Savaşı Sonrasında Artvin'deki Mimari Yapılaşma Üzerine Bir Değerlendirme

1877/1878 OSMANLI /RUS SAVAŞININ 142.YILINDA KAFKAS GÖÇLERİ VE ETKİLERİ, İstanbul, Turkey, 1 - 05 December 2019, pp.1-2

Öşki Manastır Kilisesindeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama Yöntemleri Üzerine bir değerlendirme

Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri, Erzurum, Turkey, 27 - 29 October 2018, pp.5-6

Artvin'den Yeni Bulgular

22. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.174-175

Tarihi Yerleşim Alanları, Kültür, Sanat ve Jeoloji

Uluslararası Kültür-Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, pp.1719-1738

Baksı Müzesi

2. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs, Israel, 23 - 25 March 2018, pp.225-250

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI SONRASINDA ARTVİN'DEKİ MİMARİ YAPILAŞMA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu 25-26, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2017, vol.1, pp.153-170

Geotechnical Properties of Historical Mortar and Plaster Samples From The Şavşat (Satlel) Castle

ÖZTUNALI 2017 GEOARCHAEOLOGY, ANCİENT MINING AND MERALLURGY SPMPOSIUM, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2017, pp.34-35

Çoruh Irmağı-Deriner Baraj Suları Altında Kalan Taşınmaz Kültür Varlıklarımızdan Kurtarılan Bazı Örnekler

XX.ULUSLARARASI ORTAÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 1 - 30 July 2017, vol.II, pp.711-724

Şota Rustavelli Dönemi (12-13. Yüzyıllar) Mimari Açıdan Anadolu-Gürcistan İlişkilerine Bakış

Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Düzce, Turkey, 12 May 2017 - 14 May 2018, pp.473-487

GÜRCİSTAN'DAKİ TARİHİ CAMİLERİN TÜRK- İSLAM SANATINDAKİ YERİ

ULUSLARARSI GÜRCİSTAN'DA İSLAMİYET'İN DÜNÜ BU GÜNÜ YARINI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2017, pp.155-176

Artvin ve İlçelerindeki Osmanlı Dönemi Mezar Taşı Geleneği

Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyum Kitabı, Aydın, Turkey, 24 March 2017 - 26 March 2018, pp.373-394

An Evaluation on Bronze Made Movable Cultural Assets in Artvin - Şavşat Found By Chance

10th International Symposium on Underwater Research "Black Sea Archaeology", Samsun, Turkey, 16 December 2016 - 18 December 2018, pp.56 Creative Commons License

ÇORUH IRMAĞI-DERİNER BARAJ SULARI ALTINDA KALAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARIMIZDAN KURTARILAN BAZI ÖRNEKLER

XX. ULUSLARARASI ORTA ÇAĞ VE TÜRK DÖNEMİ KAZILARI VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.711-725

STONE AND CERAMIC ARTEFACT OF THE SHAVSHETI (SATLELI) FORTRESS

4.TH INTERNATIONAL CONFERENCE TAO- KLARJETİ, Tiflis, Georgia, 21 - 24 September 2016, pp.150-151

SAKİN ŞEHİR (CİTTASLOW)ŞAVŞAT :TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKARINDAN ÖRNEKLER

SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.1, pp.379-402

Komşumuz Gürcistan’daki Osmanlı Dönemi Cami Mimarisinden Örnekler

2. Uluslarası Avrasya Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, Turkey, 02 December 2015 - 05 October 2018, pp.375-390

• “Şavşat (Satlel) Kalesi Kazı ve Restorasyon Çalışması’2013”

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu,, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2015, vol.1, pp.59-72

Şavşat (Satlel) Kalesi Kazı ve Restorasyon Çalışması 2014

37. ULUSLARARASI KAZI, ARAŞTIRMA VE ARKEOMETRİ SEMPOZYUMU, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.1, pp.291-304

Erzurum Muzesi'ndeki Gürcü Sikkelerinden Örnekler

türkiye gürcüleri ve lazları(Kartveller -tarih ve perspeektifler 5. uluslararası bilimsel konferans, Tiflis, Georgia, 28 - 29 April 2015, pp.5

• “Şavşat (Satlel) Kalesi Kazı ve Restorasyon Çalışması’2013”

36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.1, no.50, pp.59-72

Şavşat (Satlel) Kalesi Kazı ve Restorasyon Çalışması

36. Kazı Sonuçları Toplantısı, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, pp.59-72

Excavation and Restoration of Study Şavşat (Satlel) Fortress

International Conference - Tao Klarjeti, Tiflis, Georgia, 5 - 08 October 2010, vol.1, pp.13-40 Creative Commons License

ARTVİN VE ÇEVRESİ’NDEKİ TÜRK- İSLAM ESERLERİ YÜZEY ARAŞTIRMASI

IVI. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Mersin, Turkey, 25 - 29 May 1998, pp.1-24

Books & Book Chapters

ARHAVİ PETROGLİFLERİ : ÖN DEĞERLENDİRME

in: SİYASİ, SOSYAL VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE TÜRKİYE VE RUSYA 3, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.519-530, 2019

Midyat Barıştepe (Salhe) Köyü Mor Yakup Manastırı

in: Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Araştırmaları, Güler Yılmaz,Rafet Çavuşoğlu,Mehmet Kulaz, Editor, Hiper Yayınevi, İstanbul, pp.277-298, 2019

Hatay’daki Osmanlı Mihraplarında Öne Çıkan Özellikler

in: ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI, Güler Yılmaz,Rafet Çavuşoğlu,Mehmet Kulaz, Editor, Hiper Yayınevi, İstanbul, pp.239-276, 2019

Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanılması Çerçevesinde Mardin Müzesi ve Sakıp Sabancı Kent Müzesi

in: Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları , Güler Yılmaz,Rafet ÇAvuşoğlu,Mehmet Kulaz, Editor, Hiper Yayınevi, İstanbul, pp.204-238, 2019

Chapter 3- Settleement Archaeology

in: ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI, Davut Yiğitpaşa, Hakan Öniz, Akın Temur, Editor, Arkeo-Pera, Antalya, pp.93-240, 2018 Creative Commons License

An Evaluation on Bronze Movable Cultural Assets in Artvin-Savsat Found by Chance

in: Black Sea Archaeology Studies Recent Developments, Davut Yiğitpaşa, Hakan Öniz, Akın Temür, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Antalya, pp.219-225, 2018

Kültürler Potası İstanbul

in: EDEBİYAT FAKÜLTESİ PANELLERİ, Duman Z, Editor, Hiper Yayıncılık, İstanbul, pp.345-350, 2017

ARTVİN

in: SEVGİ VE SABIR ABİDELERİ DOĞU KARADENİZ CAMİLERİ, Karpuz Haşim, Editor, Seçil Sistem Ofset Basım Yayım, İstanbul, pp.10-74, 2017

Expert Reports