Education Information

Education Information

 • 2009 - 2014 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Dr), Turkey

 • 2005 - 2009 Postgraduate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoloji (Yl) (Tezli) (Tıp), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Balikesir University, Necatibey Faculty Of Educatıon, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  RATLARDA PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİ MODELİNDE YABANİ HİNDİBA’NIN (Cichorium intybus) KAN VE BEYİN OKSİDATİF STRES, APOPTOZİS, GENOTOKSİSİTE VE DNA HASARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp), Fizyoloji

 • 2009 Postgraduate

  İKİZLERDE LATERALİZASYON, IQ, BELLEK VE BASKIN YARIMKÜRE YÖNETİMİ ARASINDAKİ SİMETRİ-ASİMETRİ İLİŞKİSİ

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp), Fizyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English