Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

FARKLI DOZLARDA TİCARİ MİKROBİYAL GÜBRE UYGULAMASININ BİBERDE ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİ

ISPEC 3. ULUSLARARASI TARIM, HAYVANCILIK ve KIRSAL KALKINMA KONGRESİ, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, pp.1-2 Sustainable Development

The Role of Potassium (K) in Plant Metabolism

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2625-2628

The Effect of Light on Plant Morphology and Metabolism

International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2018, pp.2620-2624

POTASYUM UYGULAMASININ BİBER BİTKİSİNDE TUZ STRESİNE ETKİSİ

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1571-1576

VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) KULLANIMININ BİTKİSEL ÜRETİME ETKİLERİ

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES 2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1435-1439 Sustainable Development

BİBER BİTKİSİNDEKİ KAPSAİSİNİN SAVUNMA SİSTEMİNDEKİ ROLÜ

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (INES 2018), Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2018, pp.1422-1427

THE EFFECT OF POTASSIUM APPLICATIONS ON SALT STRESS IN PEPPER PLANT

INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 28 October - 03 November 2018, pp.1573-1576

Farklı Kalsiyum (Ca+2) Dozlarının Kuraklık Stresi Altındaki Domates Bitkilerinin Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkisi

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.241-245 Sustainable Development

BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KARPUZ (Citrullus lanatus Thunb.)’UN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.246-249

Effects on Some Plant Growth Parameters of Different Calcium Doses in Tomato Plants under Drought Stress

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.241-245 Sustainable Development

BAZI ORGANİK MATERYALLERİN KARPUZ (Citrıllus lanatus Thunb.)’ UN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

3rd International Conference on Engineering Technology and Applied Sciences Congress (ICETAS 2018), Üsküp, Macedonia, 17 - 21 July 2018, pp.246-249

Kadmiyum Stresi Altındaki Biber Bitkilerinin Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine GA3 Hormonunun Etkileri

II. International Scientific and Vocational Studies Congress(Bilmes 2018), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.647

EFFECTS ON VEGETABLE PRODUCTION OF VERMICOMPOST USAGE

The 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), 26 - 30 June 2018, vol.1, no.1, pp.2

Antioxidative Enzyme Activities in Plants under Chilling Stress.

I.International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.464

ÜŞÜME STRESİ UYGULANMIŞ FASULYE (PHASEOLUS VULGARIS L.) GENOTİPLERİNİN YAPRAKLARINDAKİ İYON BİRİKİMLERİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.347

KABAKTA KURAKLIĞA TOLERANSLIKLA ENZİM AKTİVİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

1st International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Turkey, 7 - 10 December 2017, vol.1, pp.354

GA3 Hormon Uygulamasının Kadmiyum Stresi Altındaki Biber Bitkilerinin İyon Alımları Üzerine Etkileri

IV.IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, Italy, 23 - 25 August 2017, pp.134

Bitkilerde Tuzluluk Stresi Ve Oluşum Mekanizmalari

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.344-350

Tarımda Yükselen Değer Süs Bitkilerinin Pazarlanmasında Hollanda Örneğinin İncelenmesi

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.2, pp.101-106

"Salt Stress In Plants"

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.1

The Rising Value of Agriculture The Netherlands Case Study On The Marketing of Ornamental Plants

VI. INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, vol.1, pp.1 Sustainable Development

Effect of root stress, stem and leaf weights and leaf counts on the genotypes of cold stress application (Phaseolus Vulgaris L.)."

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.1

"Investigation of the Use of Natural Ornamental Plants in Landscape Design in Open Green Areas: Van Province Example"

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.1

Mountainous Areas and Astragalus Sp. During the Climate Change

International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, Turkey, 24 - 26 October 2013, pp.424-429 Sustainable Development

Books & Book Chapters

TUZ, KURAKLIK VE ÜŞÜME STRESLERİNE KARŞI BİTKİLERİN BAZI ANTİOKSİDATİF TEPKİLERİ

in: ZİRAATİN FARKLI ALANLARDAKİ UZANIMLARI, Arzu Çığ, Editor, IKSAD Publishing House, Ankara, pp.233-280, 2022

TUZ, KURAKLIK VE ÜŞÜME STRESLERİNE KARŞI BİTKİLERİN BAZI ANTİOKSİDATİF TEPKİLERİ

in: ZİRAATİN FARKLI ALANLARDAKİ UZANIMLARI, Arzu Çığ, Editor, IKSAD Publishing House, Ankara, pp.233-280, 2022