Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Süt Sığırlarında Damızlık Değerinin Hesaplanmasında Farklı Yöntemlerden Yararlanma Olanakları ve Çeşitli Parametrelerin Tahmini

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.273-282, 2009 (International Refereed University Journal)

TİGEM Esmer Populasyonunda Döl Kontrolü (Progeny Testing) ve Uygulama Olanakları.

Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.257-264, 2009 (International Refereed University Journal)

Cumhuriyet'ten Bugüne Koyun Islah Çalışmaları ve TİGEM'in Rolü

TİGEM, vol.16, no.78, pp.12-17, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Büyükbaş Hayvan Yemlemede Mekanizasyonun Önemi ve TİGEM’deki Uygulamalar

TİGEM, vol.15, no.74, pp.16-18, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Entansif Sığır Besisi

TİGEM, vol.14, no.73, pp.36-49, 1999 (National Non-Refereed Journal)

Progeny Testing (Döl Kontrolu)

TİGEM, vol.12, no.69, pp.20-24, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Süt Sığırcılığında Damızlık Değeri Tahmin Yöntemleri

TİGEM, vol.12, no.68, pp.16-27, 1998 (Non-Refreed Journal)

Niçin Döl Kontrolü

TİGEM, vol.10, no.58, pp.20-22, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Hayvansal Verimlerle İlgili Testler ve Uygulama Olanakları

TİGEM, vol.10, no.51, pp.14-16, 1995 (Non-Refreed Journal)

Tahirova Tarım İşletmesi ve Bölge Koyunculuğuna Etkisi

TOK (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı), no.49, pp.66-67, 1990 (National Non-Refereed Journal)

Entansif Kuzu Besisi

Yem Sanayii, pp.34-36, 1983 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect on Milk Yield of Clinical Mastitis cases Occurring in Different Stages of Lactation in Holstein Friesian Dairy Cows

Dairy Cattle Symposium With International Participation, Kayseri, Turkey, 23 - 26 April 2014, pp.6

Siyah Alaca Süt Sığırlarında Metritis Olgusu Üzerine etki eden Faktörler

7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Turkey, 14 - 16 September 2011, pp.111

The Effects of Dry Period and Clinical Mastitis and Metritis that Occurred in Previous Period on Abortion in Holstein Dairy Cows

IV. Congress of Veterinary Gynecology (International Participant), Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2010, pp.116-117

Conservation of Eastern Anatolian Red Cattle as An Endemic Breed

4. National Congress of Bioengineering (with international participation), İzmir, Turkey, 15 - 18 October 2008, pp.138

TİGEM Koşullarında Döl Kontrolüne İlişkin Bir Model Çalışma.

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.95

Süt Sığırcılığında Makineli Sağım Karakteristiklerinin Verime ve Meme Sağlığına Etkisi

5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 5 - 08 September 2007, pp.40

Other Publications