Van ve Çevresinde Gramineae familyasına ait bitkilerde Arbusküler Mikorhizal Fungusların (AMF) tür çeşitliliğinin Nested-PCR yöntemiyle belirlenmesi


Usta M. , Akköprü A. , Kaya İ. , Demir S. (Yürütücü)

TÜBİTAK Projesi, 2004 - 2007

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Eylül 2004
  • Bitiş Tarihi: Mart 2007