Tatvan ve yöresinde büyükbaş hayvanlarda bulunan endoparazitlerin epidemiyolojisi, mevsimsel aktiviteleri ve ekonomik önlemleri üzerine araştırmalar


Değer M. S. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 1993 - 1995

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Aralık 1993
  • Bitiş Tarihi: Ocak 1995