Ratlarda propofol ve midazolamın sedasyon dozlarının NGAL Sistatin C KIM1 düzeyleri üzerine etkisi


Soyalp C. (Yürütücü) , Başbuğan Y. , Yüzkat N.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2019

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ekim 2018
  • Bitiş Tarihi: Temmuz 2019