Ratlarda Akut ve Kronik Flor Maruziyetinin bazı böbrek parametrelerine etkisi


Başbuğan Y. (Yürütücü) , ARIHAN O., Arıhan S. K. , Kömüroğlü A. U.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2020

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Eylül 2019
  • Bitiş Tarihi: Haziran 2020