Theileriozisli sığırlarda Kobalt, Vitamin B12 ve Homosistein Düzeylerinin Araştırılması


Denizhan V. (Yürütücü) , Özkan C. , Kozat S.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2016

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Temmuz 2013
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2016