Farklı Toprak-Su İçeriği, Arbüsküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Herbisit Uygulamalarının Mısırın Verim Komponetlerine Etkileri


Demir S. (Yürütücü) , Kaya İ. , Zorer Çelebi Ş. , YILMAZ İ.

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2006 - 2009

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Ocak 2006
  • Bitiş Tarihi: Mart 2009